REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Energetyka

PGE oszacowała wyniki za 2019 r.

Polskiej Grupie Energetycznej dają się we znaki rosnące koszty emisji CO2 i mniejsze zapotrzebowanie na energię z węgla. Mimo to spółka poprawiła w minionym roku wynik finansowy.
Foto: parkiet.com

Polska Grupa Energetyczna w 2019 r. wypracowała 1,9 mld zł zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej – wynika ze wstępnych szacunków spółki. To o 24 proc. więcej niż w roku 2018. Szacunkowy wynik EBITDA grupy (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnął 7,1 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu z rokiem 2018. Był to efekt głównie dodatkowych uprawnień do emisji CO2 o wartości 1,4 mld zł, przyznanych w pierwszej połowie 2019 r. Powtarzalna EBITDA spadła natomiast o 1 proc. do 6,6 mld zł. Spółka tłumaczy, że pomimo wyższej średniej ceny energii zrealizowanej przez segment energetyki konwencjonalnej (cena wyższa o 69 zł/MWh) oraz wyższej marży na energii elektrycznej wyprodukowanej w segmencie ciepłownictwa (o 90 zł/MWh) wyższe koszty oraz mniejsza produkcja w elektrowniach węglowych wpłynęły na obniżenie wyniku. Koszty emisji CO2 wzrosły w 2019 r. o około 1,64 mld zł.

- Energetyka konwencjonalna w Polsce znajduje się pod silną presją, zarówno w wymiarze rynkowym, jak i regulacyjnym. Naszą odpowiedzią są jednak bardzo konkretne projekty na transformację w kierunku niskoemisyjnym – skomentował Henryk Baranowski, prezes PGE.

Grupa wydała w minionym roku na inwestycje ponad 7 mld zł.

Według wstępnych szacunków PGE w 2019 r. wyprodukowała 58,3 TWh energii elektrycznej netto, w tym 32,2 TWh z węgla brunatnego (spadek o 17 proc. w porównaniu do roku poprzedniego) i 18,9 TWh z węgla kamiennego (spadek o 8 proc.). W tym samym czasie zwiększyła natomiast ilość energii wyprodukowanej z gazu – o 9 proc., do 4,5 TWh. Z kolei elektrownie wiatrowe PGE wytworzyły 20 proc. energii elektrycznej więcej, osiągając wynik 1,27 TWh. Wzrosło też wytwarzanie energii z biomasy (o 13 proc.) oraz produkcja w elektrowniach szczytowo - pompowych (o 67 proc.).

Wolumen dystrybucji energii wyniósł 36,4 TWh (tyle samo co przed rokiem), a sprzedaż do odbiorców finalnych sięgnęła 44 TWh (wzrost o 3 proc.). Ponadto w minionym roku grupa sprzedała 48,8 PJ ciepła (spadek o 2 proc.).

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA