Energetyka

Rafako. Kolejna odsłona ratowania energetycznego giganta

Rafako zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 100 mln zł. Mają one zostać w całości zaoferowane Agencji Rozwoju Przemysłu.

Plany emisji są ujęte w projektach uchwał na WZ zwołane na 2 lutego.
W lipcu 2021 r. Agencja Restrukturyzacji Przemysłu przyznała Rafako 100 mln zł pomocy na restrukturyzację. Miały one służyć zabezpieczeniu linii gwarancji oraz sfinansowaniu kosztów działalności. Pomoc miała przyjąć formę objęcia obligacji w wysokości 100 mln zł, oprocentowanych w wysokości 4,15 proc. w stosunku rocznym.

ARP będzie miała prawo do żądania konwersji obligacji na akcje w okresie od 2026 r. do dnia poprzedzającego dzień wykupu, który ma przypadać nie później niż na koniec 2030 r. Cena emisyjna akcji ma być równa wyższej z dwóch wartości, a więc 90 proc. średniego kursu Rafako ważonego wolumenem w okresie sześciu miesięcy przed żądaniem konwersji lub 2 zł.
 
Spłata obligacji ma nastąpić w trzech ratach. Pierwsza z nich ma zostać uregulowana na dzień 31 grudnia 2028 r. w wysokości 33 mln zł. Druga zaś na 31 grudnia 2029 r. także w wysokości 33 mln zł oraz trzecia rata w dniu wykupu, tj. 31 grudnia 2030 r. w kwocie 34 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.