REKLAMA
REKLAMA

Chemia

Ciech ma prezesa i nową strategię

Rada nadzorcza Ciechu powołała w środę na stanowisko prezesa Dawida Jakubowicza. Tego samego dnia zarząd chemicznej spółki przyjął nową strategię grupy na lata 2019 – 2021.

Dawid Jakubowicz

Foto: materiały prasowe

Jakubowicz od września był oddelegowany z rady nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa Ciechu. Zastąpił na tym miejscu Macieja Tyburę, który z powodów osobistych zrezygnował z funkcji prezesa. W dniu 5 grudnia Jakubowicz zrezygnował z zasiadania w radzie i został wybrany na szefa chemicznej grupy. Tego samego dnia zarząd kontrolowanej przez Kulczyk Investments grupy ogłosił nową strategię.

- Strategia przewiduje rozwój grupy Ciech w kierunku budowy bardziej efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego pozytywną wartość dla akcjonariuszy – poinformował zarząd chemicznej spółki. Cel ten będzie realizowany przez zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie sodowym, dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych oraz zmiany w zasobach aktywów (akwizycje i dezinwestycje), bazując na trzech filarach: zorientowaniu na klientów, innowacyjności i zwiększeniu efektywności.

Strategiczne cele finansowe grupy zakładają osiągnięcie w 2021 r. ponad 4 mld zł przychodów, ponad 900 mln zł znormalizowanej EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) i ponad 22 proc. rentowności EBITDA. Dla porównania, w 2017 r. Ciech wypracował 3,58 mld zł przychodów i 808,14 mln zł znormalizowanej EBITDA, a marża EBITDA sięgnęła 22,6 proc.

Strategia zakłada też dywersyfikację produktową – co najmniej 35 proc. wyniku EBITDA pochodzić ma z biznesów innych niż sodowy. W czasie realizacji strategii spółka skupi się na dalszych inwestycjach w poprawę efektywności produkcji sody, inwestycjach w zaplecze energetyczne i kontynuacji rozpoczętych projektów w rozwój specjalistycznych produktów. Ciech dokona też przeglądu opcji zaangażowania grupy w segmenty specjalistyczne i innowacje.

W biznesie sodowym Ciech zwiększy moce produkcyjne sody oczyszczonej i poszerzy ofertę m.in. o sodę do dializ. Zrealizuje też program poprawy efektywności utrzymania ruchu, zakładający m.in. wdrożenie opomiarowania maszyn umożliwiających ich zdalną diagnostykę.

W biznesie solnym grupa rozpocznie produkcję w nowej fabryce w Niemczech, dzięki czemu zwiększy swoje moce w tym zakresie o 75 proc. Zwiększy też swoje udziały w rynku produktów specjalistycznych, takich jak tabletki solne, sól farmaceutyczna czy granulat solny.

Jednocześnie grupa pracować będzie nad rozwojem portfela substancji aktywnych i rejestracją nowych produktów w segmencie środków ochrony roślin. Celem jest umocnienie pozycji w tym biznesie na głównych rynkach, czyli w Polsce i w Hiszpanii, i rozwój na pozostałych.

Strategia Ciechu zakłada też rozwój portfela produktów specjalistycznych w żywicach, utrzymanie obecnej pozycji rynkowej w piankach i opakowaniach szklanych, a także wykorzystanie rosnącego rynku krzemianów.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA