Banki

Bank Pocztowy przyjął nową strategię

Na razie przewidywana jest strata, ale za trzy lata bank chce mieć ponad 40 mln zł zysku netto.
Bank Pocztowy Foto: Materiały prasowe

Bank Pocztowy przyjął strategię na lata 2021-2024. „Działania nowego zarządu będą ukierunkowane na zwiększenie wartości dla jego interesariuszy, rozumianych jako klientów, pracowników, akcjonariuszy i szerzej – społeczeństwa" – podał Bank Pocztowy.

Dodano, że na konieczność zmiany sposobu i zakresu działalności, a także przyjętych założeń dotyczących kondycji finansowej banku, wpłynęła w szczególności pandemia COVID-19, a w jej konsekwencji zmiana warunków rynkowych, między innymi w postaci obniżek stóp procentowych NBP, a także zmniejszenia akcji kredytowej. Strategia Banku Pocztowego na lata 2021-2024 odpowiada na sytuację sektora bankowego i prognozy zawarte w najnowszym raporcie NBP o stabilności systemu finansowego – podał bank.

Założono, że w 2021 r. zanotuje stratę finansową sięgającą 28 mln zł, by następnie systematycznie poprawiać wyniki finansowe osiągając w 2024 r. zysk netto przekraczający 40 mln zł. Docelowo wskaźnik ROE ma wynieść ponad 6,5 proc., a wskaźnik C/I ukształtować się poniżej 61 proc. Koszt ryzyka po przejściowym wzroście w 2021 r. powinien w 2024 r. obniżyć się do 1,45 proc. Dla porównania w I półroczu 2020 r. bank miał 9,4 mln zł zysku netto przy ROE sięgającym 3 proc.

Strategia przewiduje też, że w 2021 roku wyhamowana powinna być tendencja spadkowa w segmencie klientów detalicznych. Ich liczba zacznie rosnąć w 2022 roku.

Bank podał, że z perspektywy sektora bankowego negatywne skutki pandemii COVID-19 będą dopiero w pełni widoczne w 2021 r. Dlatego podstawą zmian i transformacji strategicznej banku ma być „skuteczna realizacja działań naprawczych ukierunkowanych na wzrost efektywności i oszczędności kosztowe". Bank chce oferować proste i bezpieczne usługi finansowe w synergii z Pocztą Polską.

- Z jednej strony mówimy o jeszcze większej synergii z Pocztą Polską, między innymi przy tworzeniu nowych kanałów sprzedaży i bogatszej ofercie Banku przede wszystkim w Polsce regionalnej. Z drugiej zaś strony chcemy maksymalnie wykorzystać cyfrowy rozwój Banku do zaoferowania rozwiązań wspierających rozwój usług tego typu w Polsce. Czekają nas także zmiany w samej organizacji i dalsza optymalizacja procesów - komentuje Jakub Słupiński, p.o. prezesa Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy w strategii do 2024 roku zakłada reorganizację tradycyjnego kanału dystrybucji, rozwój platformy internetowej i mobilnej, poprawę oferty dla klientów z segmentu e-commerce, zwiększenie synergii kosztowych, dopasowanie oferty i lepsze wykorzystanie potencjału banku w obszarze Polski regionalnej, a także uczestnictwo w programach dystrybucji krajowych i europejskich środków pomocowych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.