REKLAMA
REKLAMA

Banki

Wyniki BOŚ za II kwartał 2018

Dochody Banku Ochrony Środowiska maleją, odpisy kredytowe rosną, a akcja kredytowa kurczy się.
Foto: materiały prasowe

W II kwartale 2018 r. BOŚ miał 17,8 mln zł zysku netto, czyli o 24 proc. mniej niż rok temu i o 9 proc. więcej niż w poprzednim kwartale (nie było średniej prognoz dla jego rezultatów). W całym I półroczu zysk netto wyniósł 34,2 mln zł, czyli spadł o 21 proc. choć należy pamiętać, że rok temu na wynik w I półroczu pozytywny wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez bank posiadanych akcji spółki notowanej na GPW (wpływ na wynik w kwocie 6,8 mln zł) oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji własnych serii G (wpływ na wynik w kwocie 6 mln zł). Po wyłączeniu tych zdarzeń jednorazowych zysk netto grupy w I półroczu 2018 r. był o 3,6 mln zł wyższy niż rok wcześniej. ROE jest jednak nadal niskie i wynosi tylko 2 proc.

Nadal kurczą się dochody banku. Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 93,8 mln zł, czyli spadł o 3,5 proc. rdr i wzrósł 6,1 proc. kdk. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 25,1 mln zł, czyli spadł o 2,2 proc. rdr i o 7,3 proc. w ujęciu kdk.

Jednak wyraźnie wzrosły odpisy - wyniosły 57,3 mln zł, co oznacza, że były 100 proc. wyższe niż rok wcześniej. W całym I półroczu odpisy sięgnęły 66,4 mln zł wobec 39,1 mln zł w I półroczu 2017 r. O tym wzroście zdecydowały wyższe o 27,4 mln zł odpisy w segmencie korporacyjnym, głównie z tytułu odpisów dla indywidualnie istotnych klientów. W obszarze detalicznym saldo odpisów było wyższe o 14 mln zł, głównie z tytułu wyceny grupowej.

Suma bilansowa na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 19,55 mld zł i była wyższa o 0,7 proc. niż rok temu. Jednak saldo kredytów wyraźnie maleje – spadło w tym czasie o 8,6 proc., do 11,89 mld zł. Bank tłumaczy, że to m.in. efekt amortyzacji nieudzielanych już w sektorze hipotek walutowych (zdecydowały o spadku wartości portfela o 177 mln zł w rok), spłat kredytów dla finansów publicznych (281 mln zł) i pozostałych kredytów (661 mln zł). Bank przekonuje, że amortyzowane są duże ekspozycje a odbudowa portfela odbywa się w oparciu o mniejsze jednostkowo i rentowniejsze transakcje (co powinno podbić marżę odsetkową).

Współczynnik wypłacalności wynosi 15,51 proc. i jest powyżej zaleceń KNF (13,76 proc.).

Dziś kurs akcji BOŚ spada o 5,3 proc., do 7,75 zł. Jednak zarząd ocenił wyniki jako dobre. - Tak dobre wyniki są dla nas dodatkową motywacją do dalszych, konsekwentnych działań, które prowadzimy w oparciu o zatwierdzony Program Postępowania Naprawczego i, dostosowaną do niego, strategię rozwoju banku. Wykorzystamy ten czas na regularne zwiększanie wartości BOŚ, jako banku kojarzonego jednoznacznie z finansowaniem inwestycji proekologicznych. Chcemy być przede wszystkim wartościowym i pewnym partnerem dla naszych akcjonariuszy, a także bankiem pierwszego wyboru dla klientów instytucjonalnych i indywidulanych, którzy poszukują wsparcia w inwestowaniu w tego typu rozwiązania – komentuje Bogusław Białowąs, prezes BOŚ.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA