REKLAMA
REKLAMA

Banki

Nowy zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W piątek rada BFG powołała nowy zarząd, zabrakło w nim miejsca dla dotychczasowego szefa Zdzisława Sokala. Nowym prezesem został Mirosław Panek.

Mirosław Panek

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Na nową trzyletnią kadencję powołano Mirosława Panka (prezes), Krzysztofa Brodę (zastępca prezesa), Tomasza Obala i Sławomira Stawczyka (członkowie zarządu). W nowym zarządzie nie ma Zdzisława Sokala, który był prezesem od kwietnia 2016 r.

Panek ma duże doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym związany jest od początku lat 90. Był członkiem zarządu i doradcą inwestycyjnym w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA (1997–1998) oraz członkiem zarządu i dyrektorem inwestycyjnym w ING Investment Management (Polska) SA (1999–2006), w latach 2002–2006 był prezesem zarządu ING TFI, wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005–2006), w latach 2006–2007 był członkiem zarządu PZU. W 2016 r. pełnił obowiązki prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję niezależnego członka rad nadzorczych spółek publicznych m.in.: ATM, Mostostal Zabrze, Vistula Group, Mennica Polska, Protektor, Atende. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem astrofizyki, ma licencję maklera i doradcy inwestycyjnego.

Krzysztof Broda jest zastępcą prezesa zarządu od listopada 2014 r. Odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji. Od 2001 r. pracował w ING Banku Śląskim jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Finansowym oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym. W latach 2008 – 2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego jako zastępca dyrektora Pionu Nadzoru Bankowego, doradca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawiciel UKNF w Technicznym Komitecie Doradczym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. W BFG pracuje od 2012 r., jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

Tomasz Obal jest członkiem zarządu BFG od kwietnia 2015 r. Nadzoruje Departament Gwarantowania Depozytów, Departament Administracji i Zamówień oraz Zespół Ryzyka Operacyjnego i Zgodności. W BFG pracuje od 1995 r. W latach 2004-2005 w Pekao zajmował się analizą pozycji banku na tle sektora bankowego. W 2005 r. powrócił do BFG i objął stanowisko dyrektora Departamentu Gwarantowania Depozytów. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem nauk ekonomicznych.

Sławomir Stawczyk jest prawnikiem ostatnio związanym z kancelarią SKS, gdzie doradzał klientom z sektora bankowego i spółkom giełdowym. Wcześniej kierował przez wiele lat departamentem prawnym w ING Banku Śląskim, pracował też w KNF, gdzie niedawno został powołany na dyrektora departamentu bankowości komercyjnej.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA