Analizy

#WykresDnia: Bezrobotni młodzi

Włoskie młode pokolenie to najwięksi przegrani koronakryzysu. Gdzie indziej też nie najlepiej, a w Grecji tragicznie.
Foto: Adobestock
Foto: twitter.com

Bezrobocie wśród włoskiej młodzieży ponownie wzrosło znacznie powyżej 30 proc. Osiągając 31,7 proc. jest prawie dwa razy wyższe niż w strefie euro (17,5 proc.) i ponad czterokrotnie wyższe niż w Niemczech.

Na całym świecie w 2020 r. zatrudnienie młodzieży spadło o 8,7 proc. W przypadku osób dorosłych spadek zatrudnienia był mniej dotkliwy i wyniósł 3,7 proc. Ta różnica ilustruje zakres ekonomicznych konsekwencji pandemii dla młodych ludzi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wielu z nich może nadal walczyć przez dziesięciolecia, jeśli nie zostaną podjęte działania w celu rozwiązania problemu, w jaki pandemia wpłynęła na możliwości zatrudnienia młodych ludzi.

Kryzys światowej gospodarki w 2020 r. był znacznie głębszy niż ten, które nastąpiło w 2009 r. Efekty odczuwalne są na całym świecie. W kwietniu 2020 r. Stany Zjednoczone doświadczyły najwyższej stopy bezrobocia (14,8 proc.).

Wyzwanie, jakim jest ekonomiczne ubezwłasnowolnienie młodych ludzi, zostało również przedstawione w Global Risk Report 2021 Światowego Forum Ekonomicznego. - Dzisiejsza młodzież już nosi ślady trwającego dekadę kryzysu finansowego, przestarzałego systemu edukacji i głęboko zakorzenionego kryzysu klimatycznego, a także przemocy w wielu miejscach – czytamy w raporcie. MOP twierdzi, że po wprowadzeniu w większości krajów „blokad i innych środków powstrzymujących, zwłaszcza w drugim kwartale 2020 r.", skutki szkód gospodarczych wywołanych pandemią były szeroko rozpowszechnione. „Szacuje się, że produkcja w gospodarkach wschodzących i rozwijających się spadła o 2,2 proc. w 2020 r. w porównaniu ze spadkiem o 4,7 proc. w gospodarkach rozwiniętych". Liczba godzin pracy, które zniknęły z powodu COVID-19, odpowiada utracie 255 milionów pełnoetatowych miejsc pracy na całym świecie. Nie tylko młodzi ludzie ucierpieli bardziej niż dorośli, ale podczas pandemii bezrobocie najbardziej dotknęło młode kobiety.

Dane MOP (na podstawie próby z 58 krajów) pokazują, że w drugim kwartale 2020 r. zatrudnienie spadło o 11,2% w przypadku młodych mężczyzn i 13,9% w przypadku młodych kobiet. Wpływ na młodych mężczyzn i młode kobiety w gospodarkach o średnich dochodach był około dwukrotnie wyższy, mówi MOP.

Odnosi się również do szacunkowych danych z USA, które sugerują, że nawet umiarkowana recesja – taka, która podnosi stopę bezrobocia o 3 punkty – może doprowadzić do skumulowanej utraty 60% rocznych zarobków.

We Włoszech po pandemii nastąpiło znaczne spowolnienie gospodarcze, a PKB kraju spadł o prawie 9 proc. Bezrobocie wśród młodzieży w tym kraju wynosiło w 2020 r. 30 proc., co było jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Pandemia doprowadziła również do jeszcze większego spadku liczby urodzeń w kraju, który już cierpiał z powodu kryzysu demograficznego. Tylko w 2020 r. populacja kraju spadła o prawie 400 000 osób, ponieważ liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń. W Holandii nowe dane pokazują, że bezrobocie wśród młodych ludzi w Amsterdamie wzrosło pod koniec 2020 r., kiedy spowodowane koronawirusem blokady oznaczały zamknięcie barów i restauracji. W ostatnim kwartale 2019 roku było bezrobotnych 6,5% młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, w porównaniu z 9,9% w tym samym okresie w 2020 roku. Według rady miejskiej najbardziej poszkodowani byli ci pracujący w sektorze hotelarskim.

Skala kryzysu bezrobocia wśród młodzieży londyńskiej jest ogromna. Liczba młodych ludzi korzystających z Universal Credit potroiła się podczas pandemii, z około 67 000 bezrobotnych w wieku 16-24 lat w maju w porównaniu do 26 600 w stolicy w lutym 2020 r. To dodatkowe 40 000 osób bez pracy. A może być jeszcze gorzej: w Londynie na urlopie przebywa ponad 550 000 osób, zgodnie z danymi władz Greater London. Wielu z nich będzie miało mniej niż 24 lata i pozostanie bez pracy, gdy urlop dobiegnie końca we wrześniu. W skali całego kraju 14 proc. osób przebywających na urlopie ma mniej niż 24 lata. Jeśli odsetek w Londynie jest taki sam, to 77 000 osób jest zagrożonych zwiększeniem liczby młodych bezrobotnych w stolicy.

Ale najgorzej jest w Grecji. Według raportu opublikowanego niedawno przez Grecki Urząd Statystyczny (ELSTAT), bezrobocie wzrosło w ciągu ostatniego roku, osiągając 46,8 proc. wśród młodych ludzi poniżej 25 roku życia. Ogółem bezrobocie w kraju wynosi 17 proc., jak odnotowano w kwietniu tego roku. Liczba ta jest nieco wyższa niż stopa bezrobocia odnotowana w 2020 r. w tym samym miesiącu, kiedy wyniosła 15,9 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.