REKLAMA
REKLAMA

Analizy

#WykresDnia: Mieszkania, WIG czy dolar? Co się bardziej opłaca?

Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank Polska, przygotował bardzo interesujący wykres pokazujący roczne stopy zwrotu dla inwestycji 2- i 5-letnich dla różnych aktywów.
Foto: Fotolia
Foto: parkiet.com

Powyższy wykres przedstawia stopy zwrotu (w proc.) dla inwestycji o horyzoncie 5-lat i 2-lata rozpoczętych w danym kwartale w WIG, USD, mieszkanie (rynek wtórny, bez kosztów utrzymania i kosztów transakcyjnych) oraz lokaty bankowe.

Na początku może to się wydać dość skomplikowane, dlatego przeanalizujmy dokładnie, o co chodzi w przypadku inwestycji mieszkaniowych. Wyobraźmy sobie inwestora, który dokonuje 5-letniej inwestycji w mieszkania na rynku wtórnym – np. kupuje w IV kwartale 2006 r. i po 5 latach je sprzedaje z zyskiem, którego roczna średnia z okresu 5 lat wyniosła 11 proc.

– W przypadku mieszkań dotyczy to kupna i sprzedaży na rynku wtórnym, bez kosztów transakcyjnych, w przypadku inwestycji 2-letniej w mieszkanie podana została stopa zwrotu przed podatkiem PIT (dla inwestycji 2-letniej w mieszkanie wartości stóp zwrotu dotyczą w praktyce niezrealizowanych średnich zysków rocznych na inwestycji w okresie 2-letnim, a więc nie są bezpośrednio porównywalne z inwestycją 5-letnią, ale pokazują potencjalny zysk/stratę w krótkim okresie). Dla rynku mieszkaniowego stopy zwrotu mają charakter referencyjny, bo ceny mieszkań silnie zależą od charakterystyk nieruchomości (lokalizacja, powierzchnia, standard wykończenia itd.) – tłumaczy Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank Polska.

W przypadku WIG, dolara amerykańskiego i lokat sytuacja jest już mniej złożona. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski ekonomisty z analizy przedstawionych wykresów:

• Wydłużenie horyzontu inwestycyjnego zmniejsza zmienność stopy zwrotu dla każdego z analizowanych aktywów.

• Długi horyzont nie gwarantuje dodatnich stóp zwrotu – właściwy moment zakupu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu.

• Przy średnim horyzoncie inwestycyjnym (2 lata) widać wyraźną negatywną korelację ze stopami zwrotu z WIG oraz z waluty (USD).

• Negatywna korelacja pomiędzy stopami zwrotu na walucie i rynku akcji o mniejszej sile występuje również w długim horyzoncie (5 lat).

• Stopa zwrotu na lokatach bankowych jest zbliżona do linii trendu dla stóp zwrotu na WIG oraz USD.

• Rynek mieszkaniowy ma oddzielny cykl i osiąganie dodatnich stóp zwrotu wymaga dłuższego horyzontu inwestycyjnego niż 5 lat, na tym rynku mogą występować długie okresy ujemnych stóp zwrotu.

SAŁ

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA