Łącznie ma już ich czterech, ponieważ pierwszą taką umowę przedsiębiorstwo podpisało w połowie 2017 r. z nigeryjskim Swifta Systems.

– Nowi partnerzy na kontynencie afrykańskim to kolejny krok na drodze umacniania pozycji Unified Factory w regionie. Lokalni pośrednicy są kluczowi w penetracji rynku i pozyskiwaniu najważniejszych klientów oraz w ich obsłudze – tłumaczy Marek Zmysłowski, który kieruje zespołem Unified Factory w Afryce. – Dzięki naszym partnerom podpisane zostały już pierwsze dwie umowy z klientami końcowymi – dodaje Zmysłowski. Pierwsze wdrożenia odbędą się już w I kwartale 2018 r.

– Rozwiązania Unified Factory spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów, z którymi współpracujemy. Rozwiązania Customer Service Automation (flagowy produkt polskiej firmy – red.) pokazały bardzo dużo przewag i innowacyjnych rozwiązań na tle analizowanej przez nas konkurencji – komentuje Glad Dibetso, dyrektor Cloud Exchange West Africa. Pozyskani partnerzy to firmy IT działające w sektorach contact center, bankowości i telekomunikacji, pozwalające na prowadzenie działalności w 17 afrykańskich krajach. W związku z tym obecnie spółka nie planuje pozyskania kolejnych partnerów. Jak tłumaczy zarząd, Unified Factory chce wykorzystać trend polegający na rosnącej roli rynku afrykańskiego w kontekście usług związanych z contact center. Na razie jednak trudno jeszcze oszacować wpływ tego rozwoju na wyniki.

Na początku października 2017 r. zarząd odbył road show w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezentował swój nowy projekt z obszaru NLP, czyli analizy tekstu naturalnego (red. NLP – natural language processing) z wykorzystaniem pamięci asocjacyjnej. Spotkania dotyczyły także zaangażowania kapitałowego ze strony funduszy. Zdaniem Macieja Oknińskiego, prezesa i zarazem największego akcjonariusza, do tych rozmów spółka może wrócić pod koniec I kwartału nowego roku.

Według prognoz zarządu przychody Unified Factory w 2017 r. wyniosły 37,09 mln zł, a zysk netto – 8,25 mln zł. paan