KGHM poniósł kilkumiliardową stratę netto

W ubiegłym roku kondycja finansowa koncernu istotnie pogorszyła się. W grupie spadło wydobycie miedzi przy jednoczesnej zniżce średniej ceny i wzroście kosztów produkcji.

Publikacja: 24.04.2024 22:32

KGHM poniósł kilkumiliardową stratę netto

Foto: Bloomberg

W ubiegłym roku grupa kapitałowa KGHM wypracowała 33,5 mld zł przychodów z umów z klientami oraz 5,36 mld zł skorygowanego zysku EBITDA. Oba wyniki spadły odpowiednio o 1,1 proc. oraz o 40,6 proc. Jeszcze gorzej było na poziomie wyniku netto. Koncern poniósł aż 3,69 mln zł straty, podczas gdy w 2022 r. wypracował 4,77 mld zł zysku. Tak słabego wyniku netto nie miał od siedmiu lat.

Niekorzystne czynniki

Pogarszająca się kondycja finansowa to efekt wystąpienia kilku czynników. Po pierwsze do 710,9 tys. ton (o 3 proc.) zmalała produkcja miedzi płatnej. Jednocześnie spadła do 8,48 tys. USD za tonę (o 3,6 proc.) średnia rynkowa cena tego metalu oraz mocno, bo aż o ponad 30 proc., wzrosły koszty produkcji koncentratu miedzi. W tej sytuacji niewiele pomogła zwiększona produkcja srebra płatnego. Wprawdzie wolumen pozyskanego metalu wyniósł 1,43 tys. ton (wzrost o niespełna 8 proc.), ale jednocześnie spadł do 23,35 USD za uncję (o 7,5 proc.) jego średni rynkowy kurs.

KGHM dokonał też ogromnych odpisów, bo sięgających łącznie 3,89 mld zł. Największy z nich, w wysokości 3,59 mld zł, powstał w wyniku testu przeprowadzonego na utratę wartości aktywów górniczych i hutniczych spółki matki. Istotnie przeszacowano też kanadyjski projekt górniczym Victoria. W tym przypadku odpis wyniósł 424 mln zł.

Andrzej Szydło, prezes KGHM w liście do akcjonariuszy zauważa, że negatywny wpływ na wyniki koncernu miała też agresja Rosji na Ukrainę, wahania cen na rynku surowców energetycznych, inflacja oraz słabnąca dynamika wzrostu gospodarczego w najważniejszych gospodarkach naszego globu. Mimo to spółka przekroczyła zakładane na 2023 r. wolumeny produkcji we wszystkich głównych liniach produktowych.

Ten rok też będzie trudny

Według Szydło nastroje na światowych rynkach wskazują, że ten rok również będzie dla KGHM-u wymagający. Jednocześnie deklaruje poprawę efektywności produkcji oraz inwestycji, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału spółek oraz perspektywiczne działanie grupy.

„KGHM kontynuuje prace eksploracyjne w ramach swoich koncesji oraz prowadzi postępowania koncesyjne mające zapewnić odpowiednią bazę zasobową do działalności operacyjnej, przedłużenie funkcjonowania kopalń oraz wydłużanie łańcucha wartości” - twierdzi Szydło. Zapowiada też optymalizację kosztów.

W ubiegłym roku sam KGHM przeznaczył na inwestycje 3,47 mld zł. To o 20,8 proc. więcej niż wydano w 2022 r. Najwięcej, bo 2,69 mld zł zasiliło projekty górnicze. Z kolei na hutnictwo wydatkowano prawie 594 mln zł. Do tego dochodzi 984 mln zł (+7,8 proc.) inwestycji zależnego KGHM-u International, 1,1 mld zł (+7,3 proc.) Sierra Gorda oraz 581 mln zł (+50 proc.) w pozostałych firmach grupy.

Surowce i paliwa
JSW ze stratą niewidzianą od trzech lat. Firma chce poprawić rentowność
Surowce i paliwa
PGE i Polimex Mostostal rozmawiają o gazowych opóźnieniach. Znamy szczegóły
Surowce i paliwa
KGHM ma szanse na zwiększenie produkcji metali i obniżkę kosztów
Surowce i paliwa
Bogdanka podzieli się rekordowym zyskiem za poprzedni rok
Surowce i paliwa
KGHM produkuje więcej miedzi i mniej pozostałych metali
Surowce i paliwa
Wyciskanie krótkich pozycji na miedzi wstrząsnęło światowym rynkiem