Fundamentem branży audytorskiej są ludzie oraz ich kompetencje. Dlatego „Parkiet” i „Rzeczpospolita” zdecydowały się przyznać dodatkowe laury firmom audytorskim, które wyróżniają się w kategoriach związanych z rekrutacją i edukacją. Nowoczesny audyt nie może się obejść bez innowacji, dlatego ta kategoria również została przez nas uwzględniona.

Grono laureatów

W kategorii innowacje wyróżnienie przypadło firmie Ecovis, która realizuje projekt współfinansowany przez NCBiR dotyczący automatyzacji procesu oceny podmiotów gospodarczych poprzez zastosowanie nowych metod oceny ryzyka upadłości i rzetelności sprawozdań finansowych. W projekcie zakładane jest stworzenie tzw. modeli klasyfikacyjnych jednostki gospodarczej na podstawie danych finansowych i niefinansowych.

Z kolei w kategorii edukacja wyróżniona została firma Baker Tilly TPA. Na uwagę zasługuje jej autorski kurs online „Pakiet analityka”. Pozwala zdobyć nie tylko wiedzę z obszaru finansów, ale również kluczowe umiejętności w obsłudze programu MS Excel. Kurs jest przygotowany z myślą o studentach na kierunkach związanych z finansami, początkujących analitykach oraz osobach chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie finansów i analityki.

W kategorii rekrutacja wyróżnienie przypadło firmie PwC. Na uwagę zasługuje m.in. jej cykl podcastów „Wybieram audyt w PwC”, dzięki którym można poznać szczegóły pracy w zespole audytu. W PwC działa też program Influencer reprezentujący firmę w środowisku studenckim oraz łączący świat biznesu ze światem nauki. PwC podaje, że w roku 2021/2022 udało się wspólnie zrealizować m.in. promocje inicjatyw CSR (m.in. dzień pszczoły czy dzień bez samochodu), rozpoczęto akcję „Nakręć się na pomaganie” oraz zrealizowano ogólnopolski konkurs na planer akademicki. Do tego dochodzi m.in. promocja praktyk i programów PwC zarówno online, jak i offline, a także udział ekspertów w warsztatach i konferencjach na uczelniach w całej Polsce.

Wschodzące gwiazdy

Największą bolączką branży już od kilku lat jest niedobór kadr. Rosnąca odpowiedzialność i coraz większa liczba obowiązków nie zachęcają do podejmowania tego zawodu. Tym większe słowa uznania należą się tym firmom audytorskim, którym udaje się przyciągnąć i utrzymać młode talenty. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się wyłonić wschodzące gwiazdy audytu, bazując na kandydaturach przesłanych przez poszczególne firmy audytorskie. Wyróżnione osoby to Beata Kusz z Nexia Pro Audit oraz Rafał Sosnowski z BDO.

Reprezentanci tej pierwszej firmy o Beacie Kusz wypowiadają się w samych superlatywach. Podkreślają, że jest przykładem połączenia kompetencji, predyspozycji, profesjonalizmu i rzetelności z ogromną empatią, przyjazną i pozytywną postawą oraz z zaangażowaniem i lojalnością. Rozpoczęła pracę w Pro Audit w 2015 r. Uzyskała tytuł biegłego rewidenta już po trzech latach (w 2018 r.). Z kolei teraz, po siedmiu latach pracy, pełni funkcję senior menedżera, a także technicznego menedżera, który uczestniczy w rozwiązywaniu merytorycznych problemów zarówno dla zespołów audytorskich firmy, jak i jej klientów. Jest także członkiem tzw. zespołu zarządzającego, czyli organu, który zajmuje się bieżącym prowadzeniem biznesu w firmie. Uczestniczy w rekrutacji asystentów do działu audytu, prowadzi też szkolenia, zarówno dla nowo przyjętych osób, jak i dla pozostałych pracowników. Firma podkreśla, że pozytywna ocena dokumentacji badania przeprowadzanego przez Beatę Kusz podczas kontroli PANA dodatkowo potwierdza jakość jej pracy. Co więcej, jest jedną z głównych osób w firmie, które inicjują działania prospołeczne i motywują pozostałych pracowników do działalności charytatywnej, jak również mającej na celu ochronę środowiska.

Również o Rafale Sosnowskim (biegły rewident, audit partner w dziale rewizji finansowej BDO) obecni i byli pracownicy wypowiadają się bardzo ciepło.

„Rafał jest biegłym rewidentem, który posiada umiejętność nawiązywania kontaktu z każdym klientem. Dzięki swojej szerokiej wiedzy doskonale potrafi zagłębiać się w tajniki każdej branży, jak i działalności spółek, co jest kluczowe, aby zidentyfikować czynniki ryzyka danego badania. Pojawiające się problemy traktuje jak wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć i przezwyciężyć” – tak brzmi jedna z opinii. Jego współpracownicy podkreślają, że buduje swój autorytet na fundamencie eksperckiej wiedzy.

Nie ogranicza się ona do wąskiego zakresu rachunkowości czy też metodologii przeprowadzania badań sprawozdań finansowych, ale dotyczy bardzo dobrej znajomości różnych gałęzi gospodarki, rynków finansowych i ekonomii. Co ważne, swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi osobami i tego też uczy młodszych pracowników: aby ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniami i wspierać w trakcie realizacji różnych projektów.

„Jednocześnie niezależnie od sytuacji (a wiadomo, że w trakcie sezonu w audycie różne rzeczy się zdarzają) jest opanowany i cechuje go wysoka kultura osobista” – podkreśla jedna z osób. Kolejna zwraca uwagę na jego styl zarządzania, czyli nastawienie na rozwój wszystkich członków zespołu, także tych najmłodszych i na niższych stanowiskach.