Jak podaje Trigon DM, łączne saldo zakupów akcji przez fundusze emerytalne było na niewielkim plusie w styczniu. OFE zwiększyły dywersyfikację zagraniczną. "Szacujemy, że otwarte fundusze emerytalne sprzedały polskie akcje za 353 mln zł, a za niemal 90 mln zł wyższą kwotę dokupiły akcji zagranicznych" - podają analitycy.

Większość funduszy sprzedała w styczniu polskie akcje (najwięcej Aegon i MetLife), a z zakupami na plus wyróżnił się jedynie NN OFE. Nastawienie do akcji zagranicznych było w większości pozytywne, a największym kupującym był Aegon.

Napływy z ZUS wyniosły w styczniu 274 mln zł, natomiast styczniowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 678 mln zł.

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych spadła w styczniu o 1,5 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Allianz OFE (spadek o 1 proc.), a najgorszy Generali OFE (minus 1,9 proc.).