Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-04
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Informacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Emitenta w II kwartale 2024 roku wyniosły 49.303 tys. PLN i są niższe o 44,1 % od skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za II kwartał 2023 roku. Narastająco od początku roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 86.359 tys. PLN i są niższe o 54,2 % od skonsolidowanych przychodów wygenerowanych po II kwartałach 2023 roku.

Na poziomie jednostkowym przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Emitenta w II kwartale 2024 roku wyniosły 28.210 tys. PLN i są o 56,5 % niższe od jednostkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w II kwartale 2023 roku. Wpływ na przychody, w szczególności na poziomie jednostkowym w II kwartale 2024 r. miało dalsze utrzymywanie się słabej koniunktury gospodarczej i związane z tym wysokie stany magazynowe firm z branży OZE, wysokie stopy procentowe w strefie euro, które przełożyły się na znaczny spadek nowych inwestycji, a także efekt wysokiej bazy w porównywalnym kwartale 2023 r.

Narastająco od początku roku jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 51.986 tys. PLN i są o 64,5 % niższe od wygenerowanych w 2023 roku.

Ostateczna wartość przychodu ze sprzedaży za II kwartał 2024 roku może się nieznacznie zmienić po rozliczeniu rabatów i bonusów dla klientów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-04 Marek Kossmann Członek Zarządu
2024-07-04 Beata Korona Prokurent