Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Serinus_RB_17_2024_zalacznik-attachment.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-02
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Rezygnacja członka Rady Dyrektorów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka” lub „Serinus") zawiadamia, że zgodnie z otrzymaną dziś informacją, pan Jonathan Kempster, członek Rady Dyrektorów Serinus, zrezygnował z zasiadania w Radzie Dyrektorów Spółki w związku z zamiarem podjęcia innych wyzwań zawodowych. Rezygnacja obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym. Spółka rozpoczęła już proces naboru jego następcy, który byłby niezależnym członkiem Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów oraz kadra kierownicza pragną przekazać panu Kempsterowi podziękowania za jego rzetelną pracę na rzecz Spółki.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
Serinus_RB_17_2024_zalacznik-attachment.pdf
Serinus_RB_17_2024_zalacznik-attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 17/2024
Date: 2024-07-02
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Director Resignation

Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information

Content:

The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”) announces that today the Company has received information, that Mr. Jonathan Kempster, member of the Company’s Board of Directors, has resigned as a director of the Company’s Board to pursue other business interests. The resignation is effective immediately and the Company has initiated a search to find a new independent member of the Board. The Company’s Board and management wish to thank Mr. Kempster for his diligent service to the Company.

The attachment to this current report contains text of the original press release in English, which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-02 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
20240702_080007_1144710694_Serinus_RB_17_2024_zalacznik-attachment.pdf