Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
EC Będzin SA
Temat
Wydłużenie terminu obowiązywania oferty nabycia przez Grupę Altum sp. z o.o. 49% udziałów w EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 14 maja 2024 r., Zarząd Spółki EC Będzin S.A. („Emitent”) informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 28 czerwca 2024 r., otrzymał oświadczenie złożone przez spółkę Grupa Altum sp.
z o.o. („Grupa Altum”) dotyczące wydłużenia do dnia 31 lipca 2024 roku terminu obowiązywania oferty Grupy Altum na zakup od Emitenta 49% udziałów w spółce EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie („ECB Wytwarzanie”), o której to ofercie Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2024. Na datę niniejszego raportu Emitent posiada 49% udziałów i głosów w spółce ECB Wytwarzanie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Marcin Chodkowski Prezes Zarządu
2024-06-28 Krystian Ortyl Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju