Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_28.06.2024.pdfTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_28.06.2024.pdf
Tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_28.06.2024.pdf
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Paweł Bala Prezes Zarządu
20240628_130148_0422969108_Tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_28.06.2024.pdf