Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. rb16_2024_załącznik.pdfProjekty uchwał NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 2 września 2024 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mają być przedmiotem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
rb16_2024_załącznik.pdf
rb16_2024_załącznik.pdf
Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-26 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
20240626_144532_1446368207_rb16_2024_zalacznik.pdf