Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-20
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3 - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., które odbyło się w dniu 20 czerwca 2024 r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 20.06.2024 r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1. Pan Krzysztof Kosiorek - Sobolewski
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r: 2.962.000
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.962.000
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 20.06.2024 r.: 60,06 %
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 21,16 %

2. Pan Marcin Garus
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r: 1.469.873
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.469.873
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 20.06.2024 r.: 29,80 %
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,50 %

3. Aleksandra Sobolewska
- Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 20.06.2024 r: 320.000
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 320.000
- procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 20.06.2024 r.: 6,49 %
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,29 %

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-20 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2024-06-20 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu