Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-12
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2024 roku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki, tj. w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1588 ze zm.).
Dzień układowy został ustalony na 11 czerwca 2024 roku. Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu sprawuje PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie.
Intencją Spółki jest zawarcie układu z wierzycielami oraz wdrożenie planu restrukturyzacyjnego, który pozwoli na oddłużenie Spółki, kontynuowanie przez nią działalności oraz uzyskiwanie stabilnych przychodów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-12 Sławomir Karaszewski
Prezes Zarządu
Sławomir Karaszewski