Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 19MAR_PMA.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-26
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR od Pana Przemysława Mazurka – Prezesa Zarządu Spółki.

Pełna treść powiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
19MAR_PMA.pdf
19MAR_PMA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-26 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu
2024-04-26 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu
2024-04-26 Tomasz Ciach Członek Zarządu
20240426_164134_1740923117_19MAR_PMA.pdf