Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zawiadomienie_art_69_J_Sawko_20240418.pdfzawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie J. Sawko
  2. Zawiadomienie_art_69_Moonlight_FR_20240418.pdfzawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Moonlight Fundacja Rodzinna
  3. Zawiadomienie_art_69_PSikora_20240418.pdfzawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie P. Sikora
  4. Zawiadomienie_art_69_Piotr_Sikora_FR_20240418.pdfzawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Piotr Sikora Fundacja Rodzinna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2024-04-18
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, o otrzymaniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. zawiadomień od Pana Jarosława Sawko, Pana Piotra Sikory oraz od Moonlight Fundacja Rodzinna i Piotr Sikora Fundacja Rodzinna, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, złożonych na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienia dotyczą przeniesienia akcji Spółki w drodze darowizny przez Pana Jarosława Sawko do Moonlight Fundacja Rodzinna oraz przez Pana Piotra Sikorę do Piotr Sikora Fundacja Rodzinna.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_art_69_J_Sawko_20240418.pdf
Zawiadomienie_art_69_J_Sawko_20240418.pdf
zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie J. Sawko
Zawiadomienie_art_69_Moonlight_FR_20240418.pdf
Zawiadomienie_art_69_Moonlight_FR_20240418.pdf
zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Moonlight Fundacja Rodzinna
Zawiadomienie_art_69_PSikora_20240418.pdf
Zawiadomienie_art_69_PSikora_20240418.pdf
zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie P. Sikora
Zawiadomienie_art_69_Piotr_Sikora_FR_20240418.pdf
Zawiadomienie_art_69_Piotr_Sikora_FR_20240418.pdf
zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Piotr Sikora Fundacja Rodzinna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-18 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowki
2024-04-18 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
20240418_144948_1767679875_Zawiadomienie_art_69_J_Sawko_20240418.pdf

20240418_144948_1767679875_Zawiadomienie_art_69_Moonlight_FR_20240418.pdf

20240418_144948_1767679875_Zawiadomienie_art_69_Piotr_Sikora_FR_20240418.pdf

20240418_144948_1767679875_Zawiadomienie_art_69_PSikora_20240418.pdf