Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-14
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Infection Free Zone
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym
informuje, że gra Infection Free Zone (Gra”), która miała swoją premierę na platformie
Steam w dniu 11 kwietnia 2024 r. została sprzedana w ilości 175,3 tys. sztuk w 72 h od premiery. Łączne przychody z uwzględnieniem zaliczek od wydawców wyniosły: 9 595 tys. zł

Struktura sprzedaży w podziale na platformy przedstawiała się następująco:
Steam: 154,5 tys. sztuk
Heybox: 14,8 tys. sztuk
Strona Spółki / Xsolla: 5 tys. sztuk (formuła Super Early Access)
Kistarter: 0,93 tys. sztuk
Backerkit: 0,5 tys. sztuk

Struktura przychodów w podziale na platformy przedstawiała się następująco (kwota netto po odjęciu prowizji platform):
Steam: 6 113 tys. zł
Heybox (bezzwrotna zaliczka „minimum guarantee”): 1 613 tys. zł
Ultimate Games („minimum guarantee” z tytułu sprzedaży na konsole): 1 100 tys.
Strona Spółki / Xsolla: 604,8 tys. zł
Kistarter: 94,3 tys. zł
Backerkit: 69,6 tys. zł

Łączny koszt wytworzenia i marketingu Gry nie przekroczył 3 420 tys. zł. Dodatkowo Spółka wypłaca wydawcy Heybox 40% z wpływów netto z regionu Azji obejmujące kraje zgodnie z definicją Steam.
Po odjęciu prowizji z tytułu umowy dystrybucyjnej koszty Gry zostały zwrócone w 260 % w przeciągu 72h od premiery Gry na Steam.
Gra spotkała się z mieszanym odbiorem graczy, o czym świadczą wystawione przez nich w
sklepie STEAM oceny na poziomie „mieszane”, tj. 67% pozytywnych recenzji.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-14 Bartłomiej Gajewski Prezes Zarządu Bartłomiej Gajewski
2024-04-14 Jakub Ananicz Członek Zarządu Jakub Ananicz