Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-10
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zakwalifikowanie do programu Google Growth
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Mousetrap Games sp. z o.o. otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania do programu Google Growth Program, zapewniającego narzędzia wsparcie przy promocji i rozwoju oferowanych gier.
Google Growth Program to inicjatywa stworzona w celu pomocy przedsiębiorstwom i start-upom w przyspieszeniu rozwoju poprzez udostępnienie zasobów, ekspertyz, technologii Google czy finansowaniu działań promocyjnych w formie kredytu kupieckiego. W ramach tego programu, Mousetrap Games będzie miała dostęp do takich korzyści jak mentoring, szkolenia, wsparcie marketingowe, dostęp do poszerzonej puli narzędzi, dostęp do sieci ekspertów Google, czy też pomoc w zakresie rozwoju produktu, pozyskiwania użytkowników i innych aspektów skalowania swoich działalności. Program jest dostosowany do konkretnej sytuacji i potrzeb każdego uczestnika, mając na celu pomóc im osiągnąć swoje cele wzrostu.
Zarząd wskazuje, iż zakwalifikowanie do tego programu może mieć wpływ na zwiększenie monetyzacji gier dystrybuowanych przez Grupę Oxygen, co może ostatecznie przełożyć się na osiągane wyniki finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-10 Edward Mężyk Prezes Zarządu Edward Mężyk