Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Nabycie_Akcji_Emil_Leszczynski_688130.pdfNabycie akcji VRFabric S.A. - Emil Leszczyński

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-09
Skrócona nazwa emitenta
VRFABRIC SA
Temat
Powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2024 r. otrzymał od Pana Emila Leszczyńskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.

Pan Emil Leszczyński oznajmił, że po zakupie akcji VRFabric S.A. posiada aktualnie 101.000 akcji, stanowiących 8% całości kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Nabycie_Akcji_Emil_Leszczynski_688130.pdf
Nabycie_Akcji_Emil_Leszczynski_688130.pdf
Nabycie akcji VRFabric S.A. - Emil Leszczyński

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-09 Julia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Leszczyńska
20240409_124022_1360772806_Nabycie_Akcji_Emil_Leszczynski_688130.pdf