KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku. Raport ten zostanie przekazany w dniu 28 września 2022 roku; poprzedni termin to 7 września 2022 roku. Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku pozostaje bez zmian, wobec czego zaktualizowane przyszłe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku przedstawiają się następująco: 1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 28 września 2022 roku. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
[email protected]http://zchpolice.grupaazoty.com.pl
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-02 Michał Siewierski Wiceprezes Zarządu
2022-09-02 Stanisław Kostrubiec Wiceprezes Zarządu