KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia:2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść informacji przekazanych akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z dnia 17 czerwca 2022 r. w trybie art. 428 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza.pdfOdpowiedzi na pytania akcjonariusza
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01Zofia ParyłaPrezes Zarządu
2022-07-01Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza.pdf