KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
Yoshi lnnovation S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku (dalej: „ZWZ”): 1. Marcin Sprawka -liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.260.739 -udział w głosach na ZWZ – 43,21% -udział w ogólnej liczbie głosów na dzień ZWZ – 23,77% 2. Michał Przyłęcki -liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000 -udział w głosach na ZWZ – 8,21% -udział w ogólnej liczbie głosów na dzień ZWZ – 4,52% 3. Damian Kubera -liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.914.554 -udział w głosach na ZWZ – 48,58% -udział w ogólnej liczbie głosów na dzień ZWZ – 26,72% Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis