KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2022
Data sporządzenia: 2022-04-20
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 1 kwartał 2022 roku. 1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 10,97 mld PLN. 2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 1,33 mld PLN, w tym: a. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,78 mld PLN, b. szacunkowy oczyszczony EBITDA segmentu wydobywczego: 0,54 mld PLN. 3. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,22 mld PLN. Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny wpływ będzie miał efekt LIFO w wysokości 0,84 mld PLN (podwyższający wynik raportowany). Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie za pierwszy kwartał 2022 roku, którego publikacja odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-20Zofia Paryła Prezes Zarządu
2022-04-20Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu