Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. formularz do głosowania dla pełnomocnika SNN 05082024.pdf
  2. Ogłoszenie walne SNN 05082024.pdf
  3. projekty uchwał - SNN 05082024.pdf

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Korkowej 77 lok. 1, w Kancelarii Notarialnej Anna Stefaniak. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
formularz do głosowania dla pełnomocnika SNN 05082024.pdf
formularz do głosowania dla pełnomocnika SNN 05082024.pdf
Ogłoszenie walne SNN 05082024.pdf
Ogłoszenie walne SNN 05082024.pdf
projekty uchwał - SNN 05082024.pdf
projekty uchwał - SNN 05082024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-07-09 17:33:28 Tomasz Hofman Wiceprezes Zarządu
20240709_173328_0000154906_0000162685.pdf

20240709_173328_0000154906_0000162686.pdf

20240709_173328_0000154906_0000162687.pdf