Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. załącznik EBI 4-2024 – Raport Okresowy Browar Czarnków S.A. za I kwartał 2024 r.pdf

Zarząd Browar Czarnków S.A. („Spółka”, Emitent”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. (I kwartał 2024 r.)


Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załącznik EBI 4-2024 – Raport Okresowy Browar Czarnków S.A. za I kwartał 2024 r.pdf
załącznik EBI 4-2024 – Raport Okresowy Browar Czarnków S.A. za I kwartał 2024 r.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-15 21:53:55 TOMASZ BARTOSIK PREZES ZARZĄDU
20240515_215355_0000153400_0000159302.pdf