Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. raport okresowy Medapp SA - I kw. 2024.pdf

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport okresowy wraz z danymi jednostkowymi Spółki za I kwartał 2024 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
raport okresowy Medapp SA - I kw. 2024.pdf
raport okresowy Medapp SA - I kw. 2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-15 18:09:36 David Odrakiewicz Prezes Zarządu
20240515_180936_0000153339_0000159239.pdf