Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Fintech S.A. ("Spółka") informuje, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki, która znajduje się obecnie pod adresem: ul. Pańska 96, lok. 105, 00-837 Warszawa.


Adresy mailowy, adres strony internetowej Spółki i numery telekomunikacyjne nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-13 22:52:28 Arkadiusz Lemler Prezes Zarządu
2024-05-13 22:52:28 Magdalena Kołodziejak Wiceprezes Zarządu