Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z 12 stycznia 2024 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r., informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r. z 14 maja 2024 r. na 15 maja 2024 r.


Zarząd przypomina, iż w oparciu o zapisy §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie będzie publikowała odrębnego raportu jednostkowego za I kwartał 2024 r., zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje, o których mowa w §5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-12 21:36:47 Andrzej Burgs Prezes Zarządu