Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. PISMO DO ZARZĄDU BIOFACTORY.pdf

Biofactory S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym pisma z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spółki przez jej Akcjonariuszy (posiadających 100% kapitału zakładowego). Żądanie takie jest dokonywane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W załączeniu Spółka przesyła treść żądania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2.1a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
PISMO DO ZARZĄDU BIOFACTORY.pdf
PISMO DO ZARZĄDU BIOFACTORY.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-30 11:18:27 Piotr Grzesiak Pełnomocnik Zarządu
20240430_111827_0000152911_0000158580.pdf