Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r.


Termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r. miał przypadać na dzień 10 maja 2024 r. Nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r zostaje ustalony na dzień 9 maja 2024 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku, przekazane raportem bieżącym EBI nr 11/2023, opublikowanym w dniu 14 listopada 2023 r., nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-18 18:10:19 Andrzej Zając Prezes Zarządu