Ryzyka podatkowe

W czasach gdy regularnie nowelizowane są przepisy podatkowe, na podatników nakładane są kolejne obowiązki raportowe, a procesy podatkowe funkcjonujące w poszczególnych podmiotach stają się coraz bardziej złożone, bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, wydaje się całkowite wyeliminowanie wszystkich ryzyk podatkowych.

Publikacja: 15.09.2023 20:05

Joanna Karczewska, senior manager, adwokat, doradca podatkowy w Olesiński & Wspólnicy

Joanna Karczewska, senior manager, adwokat, doradca podatkowy w Olesiński & Wspólnicy

Dlatego tak ważne jest świadome zarządzanie ryzykiem podatkowym, ocena jego istotności i koncentrowanie się na obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla rozliczeń podatkowych danego podmiotu (np. ze względu na wartość transakcji, ich powtarzalność czy branżę, w której dany podmiot działa).

Czy i jakie ryzyka podatkowe pojawiły się w ostatnim czasie? Na jakie obszary warto zwrócić uwagę?

Pozostało 96% artykułu

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Tylko teraz dostęp do parkiet.com za 49 zł za każdy miesiąc!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Inwestycje
ESRS 1 i 2
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Inwestycje
Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju – standardy środowiskowe ESRS E1 – E5
Inwestycje
Komisja przyjęła wiążące standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju
Inwestycje
Giełdowe pewniaki nie istnieją, ale i tak warto ich szukać
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Inwestycje
Wysoka inflacja, a oprocentowanie maleje
Inwestycje
Standardy S i G, czyli aspekt nieśrodowiskowy działalności przedsiębiorstwa