Dyrektywa CSRD bez tajemnic

Publikacja: 26.12.2022 11:29

Małgorzata Szewc Dyrektor ds. sustainability reporting, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Małgorzata Szewc Dyrektor ds. sustainability reporting, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Foto: materiały prasowe

Magdalena Raczek-Kołodyńska: Kogo obejmuje dyrektywa CSRD i kiedy wejdzie w życie?

Małgorzata Szewc: Docelowo dyrektywa CSRD obejmie wszystkie duże jednostki zarówno notowane, jak i nienotowane oraz duże grupy kapitałowe bez względu na wielkość jednostki dominującej, a także małe i średnie spółki giełdowe. Ważne jest, że CSRD zostanie zastosowana stopniowo, tj. w trzech fazach. Faza pierwsza – za 2024 rok według nowych zasad zaraportują tylko te spółki i jednostki dominujące grup kapitałowych, które spełniają obecne kryteria z dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych, czyli kryteria zawarte w ustawie o rachunkowości, i które od kilku lat raportują informacje niefinansowe na podstawie obowiązującej jeszcze dyrektywy. Będą to duże jednostki zainteresowania publicznego przekraczające dodatkowo specjalny próg 500 pracowników na poziomie jednostki albo grupy kapitałowej (w przypadku jednostek dominujących). Faza druga – która będzie największym szokiem dla jednostek, które wejdą po raz pierwszy w to raportowanie – czyli za 2025 rok zaraportują wszystkie pozostałe duże jednostki notowane i nienotowane i pozostałe jednostki dominujące dużych grup kapitałowych. Kryterium liczby pracowników nie jest tu już decydujące. Przekroczenie dowolnych dwóch z trzech kryteriów: 250 pracowników, 20 mln euro suma bilansowa, 40 mln euro przychody netto, czy to na poziomie jednostki, czy grupy kapitałowej (progi są identyczne), spowoduje konieczność zaraportowania.

Pozostało 93% artykułu

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Teraz 6 zł za tydzień dostępu.
Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji Parkiet.com

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Inwestorzy lubią akcje europejskie, ale analitycy są sceptyczni
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Inwestycje
Struktura ESRS-ów
Inwestycje
ESRS 1 Wymogi ogólne: cechy informacji i należyta staranność
Inwestycje
Główne zasady standardów ESRS
Inwestycje
Rodzaje wymogów ujawnieniowych
Inwestycje
Większość nowych spółek od czasu IPO wyraźnie zwiększyła skalę biznesu