Książkowe wyniki funduszy. Koniec półrocza w mocnym stylu

Podobnie jak kształtują się ryzyka poszczególnych aktywów, tak ułożyła się tabela wyników funduszy w ubiegłym miesiącu. Po I półroczu czołówkę stanowią polskie akcje, szczególnie małych i średnich spółek.

Publikacja: 03.07.2024 06:00

Książkowe wyniki funduszy. Koniec półrocza w mocnym stylu

Foto: AdobeStock

Wśród klientów TFI po czerwcu, jak i po całym I półroczu, pewnie trudno doszukać się niezadowolonych z wyników, choć na najsilniejsze w ostatnich miesiącach rozwiązania wciąż skusiło się niewielu.

Akcje na czele

W ostatnich miesiącach inwestorzy mogli się już przyzwyczaić do zysków z akcji i obligacji, choć akurat czerwiec mógł wystraszyć część osób. I połowa zeszłego miesiąca upłynęła pod znakiem kontynuacji korekty akcji zapoczątkowanej w maju. Krajowy rynek wraz z innymi europejskimi giełdami był wyraźnie słabszy od amerykańskiego. Jako główną przyczynę wskazywano zamieszanie polityczne po eurowyborach, szczególnie we Francji. Tym tematem rynki będą prawdopodobnie jeszcze przez kilka tygodni żyły. Paryski CAC 40 miota się w ostatnich dniach od bandy do bandy, szukając dla siebie kierunku. Nieco bardziej zdecydowane są niemiecki DAX czy krajowy WIG. Indeks polskiego szerokiego rynku pod koniec czerwca niemal odrobił wszystkie straty i dobił do 89 tys. pkt. W efekcie kapryśny czerwiec dał zarobić cierpliwym nawet więcej niż poprzednie miesiące. Polskie akcje tym razem nie były największym hitem. Znacznie lepiej zaprezentowały się fundusze akcji amerykańskich, które przyniosły przeciętnie po 3,8 proc. zysków, dzięki czemu ich przeciętne stopy zwrotu po sześciu miesiącach powiększyły się do 11,8 proc. Patrząc z perspektywy półrocznej, jest to jednak przeciętny rezultat. W tek klasyfikacji to fundusze polskich spółek wysuwają się na czoło. Najlepsze były portfele małych i średnich przedsiębiorstw, których uczestnicy mogli liczyć na 15,6 proc., z czego 1,5 proc. w samym czerwcu. Fundusze uniwersalne polskich akcji w zeszłym miesiącu były odrobinę lepsze (2,2 proc.), natomiast w pół roku dały po 12,9 proc. Zbliżoną stopą zwrotu po sześciu miesiącach mogą się pochwalić jedynie fundusze akcji europejskich rynków wschodzących oraz metali szlachetnych. Te drugie pod koniec minionego półrocza wypadły jednak kiepsko, przynosząc – średnio – po 2,8 proc. straty.

Inwestorzy, w tym krajowi, kończą zatem I półrocze w bardzo dobrych nastrojach, a niekiedy nawet lepszych, niż oczekiwali jeszcze kilka miesięcy wcześniej. – WIG osiągnął nasz cel (83–88 tys. pkt) w II kwartale nawet z pewną nawiązką. Bardzo dobre zachowanie rynku amerykańskiego w czerwcu daje nadzieje bykom na dojście przez WIG do poziomu 90 tys. pkt w lipcu – przyznaje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. – Byłoby to równo plus 100 proc. do dołka z października 2022 r., kiedy zaczynała się obecna hossa – zauważa. Jak jednak przyznaje, w kolejnych miesiącach zakłada wzrost zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie.

Jak na razie początek lipca przynosi odwrót WIG-u ze strefy tegorocznych szczytów. W pierwszych dniach miesiąca zawodzą zarówno duże, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Polskie akcje zdobyły sobie garstkę, ale za to wiernych fanów

Papiery długoterminowe wracają do gry

Klienci TFI w tym roku interesują się głównie funduszami obligacji krótkoterminowych, które jak dotąd wypełniają swoją rolę z powodzeniem, przynosząc wyniki nieco lepsze niż na lokatach. W czerwcu produkty te zarabiały po około 0,4 proc., a to powiększyło ich średnie wyniki do 3,3 proc. w grupie funduszy uniwersalnych oraz do 2,9 proc. w skarbowych. Bardziej spostrzegawczy klienci TFI pewnie zauważyli już, że w ostatnich tygodniach coraz lepiej radzą sobie fundusze obligacji długoterminowych, które jednak w pierwszych miesiącach roku charakteryzowały się bardzo ograniczonym zainteresowaniem. W ubiegłym miesiącu znów okazały się najsilniejsze wśród produktów dłużnych, zarabiając po 0,7 proc. Dla funduszy obligacji długoterminowych skarbowych wynik ten stanowi około połowy półrocznego dorobku, a dla funduszy uniwersalnych niemal całość.

W czerwcu rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich nieznacznie wzrosły, do okolic 5,72 proc. na koniec miesiąca. Są około 14 pkt baz. poniżej tegorocznych szczytów. Buczek podtrzymuje, że w październiku 2023 r. nastąpił koniec bessy amerykańskich papierów skarbowych, a poprawa ich notowań w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim obligacjom.

Pośrodku funduszy dłużnych w czerwcu uplasowały się portfele krajowych papierów korporacyjnych, które I półrocze kończą z 3,3-proc. stopami zwrotu.

Dane o sprzedaży funduszy podały już pierwsze TFI i wygląda na to, że branża zakończyła półrocze w niezłym stylu. Sam Quercus pochwalił się pozyskaniem 117 mln zł wpłat netto w ubiegłym miesiącu.

Mocna gospodarka i inwestycje wesprą giełdowe przedsiębiorstwa

Ożywienie poprawi wyniki polskich spółek

Andrzej Nowak dyrektor ds. akcji, Uniqa TFI

Uniqa Selektywny Akcji Polskich (2,78 proc. w czerwcu) jest skoncentrowanym funduszem akcji, inwestującym 100 proc. aktywów w Polsce. Dzięki właściwej selekcji spółek oraz aktywnemu podejściu do zarządzania portfelem fundusz powinien pokonywać indeks WIG bez względu na sytuację rynkową. Warta podkreślenia jest powtarzalność dobrych wyników funduszu względem benchmarku czy konkurencji, która świadczy nie tylko o trafnym doborze spółek do portfela, ale także o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. W ostatnich kwartałach motorem wzrostu na GPW był mocno przeceniony sektor bankowy oraz spółki konsumenckie, które są beneficjentami silnego rynku pracy. W naszej ocenie dobra koniunktura na GPW powinna się utrzymać w kolejnych kwartałach. Argumentem za wzrostami nie są już jednak niskie wyceny (te, z perspektywy całego rynku, zbliżyły się już do swoich średnich), ale spodziewane ożywienie gospodarcze oraz poprawiające się wyniki spółek.paan

Polskę czeka boom inwestycji kolejowych

Jędrzej Łukomski zarządzający, Rockbridge TFI

W czerwcu Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek osiągnął najlepsze wyniki w swojej kategorii. Nasza strategia polega na dobieraniu spółek o najlepszych perspektywach długoterminowych, co niezmiennie przynosi efekty. W ubiegłym miesiącu stopa zwrotu funduszu była lepsza o 1,3 proc. od benchmarku, a od początku roku – o 4,5 proc. Czerwcowy wynik udało nam się osiągnąć dzięki dokładnej selekcji, fundusz był przeważony w spółkach, które skorzystają na nadchodzącym boomie inwestycji kolejowych w Polsce. Dostrzegamy ten trend i uważamy, że w najbliższych latach firmy z tego sektora będą lepsze od reszty rynku. Budownictwo kolejowe będzie dynamicznie rosło dzięki implementacji Krajowego Programu Kolejowego oraz uchwaleniu przez rząd projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach CPK powstanie nowa infrastruktura kolejowa, która nie jest ujęta w programie KPK, co stworzy dodatkowe możliwości rozwoju dla sektora. Oprócz tego kolejną grupą firm, na które stawiamy, są spółki IT mające zdywersyfikowaną geograficznie strukturę przychodów. Zapewnia to bezpieczeństwo portfela oraz regularną stopę zwrotu dla uczestników naszego funduszu.paan

Wspaniała siódemka znów się spisała

Karol Ciuk dyrektor zespołu zarządzania strategiami globalnymi, Pekao TFI

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (4,7 proc. w czerwcu) inwestuje – pośrednio, przez tytuły uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych – w amerykańskie: akcje oraz obligacje korporacyjne. To portfel o charakterze zrównoważonym. Część akcyjna – historycznie – stanowiła nieznacznie więcej niż połowę portfela i oznaczała inwestycje w aktywnie zarządzane strategie typu growth oraz value, a także pasywne – core. W ostatnich miesiącach dobrze radziła sobie ekspozycja wzrostowa poprzez kontrybucję tzw. magnificent 7. W przypadku spowolnienia dynamiki wzrostu w tym segmencie szerokość i zróżnicowanie portfela pozwala utrzymać ekspozycję na pozostałą część rynku. W części dłużnej dominuje ekspozycja na amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, a niewielki udział stanowią te o ratingu spekulacyjnym, które w tym roku zachowywały się lepiej. Jednak filar dłużnej części portfela skupiony w obrębie bezpieczniejszych emitentów ogranicza zmienność portfela funduszu.paan

Spadki rentowności w nadziei na obniżki

Radosław Cholewiński członek zarządu, Skarbiec TFI

Skarbiec Konserwatywny (0,58 proc.) od kilku miesięcy zmienia strategię inwestycyjną. Oprócz inwestycji w krajowe obligacje o stałym i zmiennym kuponie do portfela są systematycznie nabywane obligacje korporacyjne, które podlegają rygorystycznej ocenie. Subfundusz buduje również ekspozycję na obligacje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które po zabezpieczeniu ryzyka walutowego oferują istotnie wyższą rentowność niż krajowe papiery. Czerwcowy wynik to zasługa tych zmian w strategii inwestycyjnej oraz efekt właściwego pozycjonowania na rynku krajowych papierów skarbowych. Skarbiec Konserwatywny utrzymywał w czerwcu niższe niż grupa porównawcza zaangażowanie w obligacje zmiennokuponowe i jednocześnie wyższą durację dzięki zaangażowaniu w obligacje stałokuponowe. Obligacje zmiennokuponowe znajdowały się pod presją ze względu na słaby popyt na czerwcowych aukcjach. Z kolei obligacjom stałoprocentowym sprzyjały spadki rentowności na rynkach bazowych, wiedzione niższą inflacją w USA i stopniową odbudową oczekiwań na rozpoczęcie przez Fed obniżek stóp procentowych.paan

Fundusze inwestycyjne
Perspektywy wyników banków – przynajmniej krótkotrwałe – są doskonałe
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit
Fundusze inwestycyjne
W czołówce funduszy polskich akcji kilka przetasowań
Fundusze inwestycyjne
Szybki rajd obligacji skarbowych
Fundusze inwestycyjne
W TFI spadło zainteresowanie akcjami
Fundusze inwestycyjne
Kolejne trzy miliardy wpadły funduszom
Fundusze inwestycyjne
TFI PZU: nie ma mowy o bańce akcji. Największy potencjał ma GPW