Dębica: Drobni akcjonariusze chcą wyższej dywidendy i buy backu

Grupa mniejszościowych akcjonariuszy złożyła wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Dębicy, zwołanego na 27 czerwca, o punkty dotyczące dywidendy i skupu akcji własnych.

Publikacja: 09.06.2023 12:22

Dębica: Drobni akcjonariusze chcą wyższej dywidendy i buy backu

Foto: Adobestock

Inwestorzy finansowi, wśród których są PKO BP Bankowy OFE, Nationale-Nederlanden OFE, FRAM FIZ oraz Lemuria Partners posiadający akcje odpowiadające 6 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, chcą by spółka przeznaczyła cały zeszłoroczny zysk netto na dywidendę, wypłaciła dywidendę specjalną , a także przeprowadziła skup akcji własnych. Zgodnie z żądaniem inwestorów, oponiarska spółka miałaby wypłacić prawie 73 mln zł dywidendy, czyli 5,26 zł na akcję. Dniem prawa do dywidendy ma być 1 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 10 lipca br. Z kolei dywidenda specjalna miałaby wynieść 7,24 zł na akcję, a łącznie miałoby na nią trafić 100 mln zł pochodzące z kapitałów rezerwowych, stanowiących zyski z lat ubiegłych. Podobnie jak w przypadku dywidendy z zysku za 2022 rok, proponowanym dniem dywidendy jest 1 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 10 lipca.

Rekomendacja zarządu Dębicy przewiduje wypłatę dywidendy z zeszłorocznego zysku  w wysokości  54,5 mln zł, co daje 3,95 zł na akcję, a pozostałe 18,1 mln zł miałoby trafić na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. Proponowany przez zarząd dzień ustalenia prawa do dywidendy to 22 września, a dzień jej wypłaty 19 grudnia.

Zgodnie z propozycją inwestorów na skup akcji własnych Dębica miałaby przeznaczyć łącznie nie więcej niż 250 mln zł. Cena, za którą Dębica miałaby kupować akcje własne w ramach programu, miałaby się zawierać w przedziale od 100 zł do 180 zł. Buyback miałby być prowadzony końca grudnia 2024 roku.

Inwestorzy chcą też wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Dębicy określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki, w tym m.in. płynności finansowej spółki, zarządzania środkami pieniężnymi i umowami pożyczek w latach 2018-2022 z podmiotami powiązanymi, a także warunków sprzedaży opon do podmiotów powiązanych i uzyskiwanej przez Dębicy marży ze sprzedaży produkowanych opon.

Głównym akcjonariuszem Dębicy jest Goodyear posiadający ponad 87 proc. jej akcji i głosów na WZ.

W trakcie piątkowej sesji za akcje oponiarskiej spółki drożały o ponad 2 proc., osiągając cenę 70,80 zł.

Firmy
Erg cierpi z powodu spadającego popytu
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Firmy
GPW zawiesiła notowania ASI. Wbrew stanowisku KNF
Firmy
Zakaz dla Deloitte to szansa dla konkurentów
Firmy
Rynek nie jest łatwy, ale transakcje będą
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Firmy
Rowerowe Dadelo chce przyciągnąć nowych klientów
Firmy
Techniczna spółka dnia: Benefit Systems pozostaje mocniejszy od rynku, ale trend wzrostowy wyhamował