Adam Żurawski, prezes Aplisensu, przyznaje, że odrobienie strat na rynkach WNP raczej nie będzie już możliwe. – Szczególnie sytuacja na Białorusi wydaje się nieodwracalna z perspektywy pojedynczych kwartałów. Dlatego zakładamy, że musimy na innych rynkach urosnąć, żeby skompensować straty – ocenia. Równocześnie optymizmem napawa sytuacja na innych rynkach. W wyniku zniesienia lockdownów popyt na rynkach unijnych wyraźnie się ożywił, co przełożyło się na odbudowę sprzedaży. – Jeśli chodzi o II półrocze, zakładamy, że wypracujemy wzrost sprzedaży, ale nie będzie tak duży jak w I połowie roku z uwagi na inną bazę z 2020 r. Zakładamy lekkie zwyżki w II półroczu – wyjaśnia prezes.