GPW Benchmark: trwają prace nad ofertą alternatywnych wskaźników

Alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej będzie gotowy do stosowania w drugiej połowie 2022 r. – mówi „Parkietowi” Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark.

Publikacja: 21.03.2022 12:05

Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark

Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark

Foto: materiały prasowe

W ramach zbliżających się konsultacji publicznych GPW Benchmark przedstawi wyniki analiz indeksów opartych na depozytach niezabezpieczonych oraz na transakcjach warunkowych.

- Badania segmentu transakcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych przynoszą wartościowe wnioski dotyczące optymalnego wyboru alternatywnego wskaźnika referencyjnego, co do zasobności informacyjnej, stabilności i odporności danego indeksu - mówi Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark.

Indeksy opracowywane przez GPW Benchmark bazować będą na koncepcji wskaźników wolnych od ryzyka, co należy rozumieć jako oparcie wskaźnika referencyjnego wyłącznie na rzeczywistych transakcjach. Wiceprezes GPW Benchmark podkreśla, że rynek pieniężny w Polsce pozwala na skonstruowanie kilku docelowych typów wskaźnika referencyjnego.

- W dokumencie konsultacyjnym będziemy pragnęli przestawić niektóre konsekwencje, które wynikać będą z wyboru danego wskaźnika referencyjnego jako tzw. głównego alternatywnego wskaźnika referencyjnego, który mógłby być wprowadzany do instrumentów i umów finansowych – zapowiada Aleksandra Bluj. Dodaje, że kolejną fazą w procesie rozwoju systemu wskaźników referencyjnych będzie zbudowanie krzywej terminowej, czyli zapewnienie możliwości wyznaczania terminowych stóp procentowych. Bazowym rozwiązaniem implementowanym obecnie na niektórych rynkach zagranicznych jest koncepcja budowania krzywej terminowej w oparciu o procent składany.

- Jest to koncepcja pozbawiona aspektu forward looking, czyli „patrzenia wprzód” , co stoi za koncepcją indeksów typu ibor. Zastąpiona ona zostaje założeniem, że wskaźnik referencyjny, w tym terminowa stawka, powinna być efektem zrealizowanych wartości indeksu dla terminu zapadalności ON (jednodniowych) czysto transakcyjnych wskaźników referencyjnych - mówi wiceprezes GPW Benchmark. Dodaje, że koncepcję tę można zdefiniować jako zastosowanie takiej stopy procentowej, która jest wynikiem codziennego składania oprocentowania jednodniowego depozytu w zadanym okresie. Implementacja tego rozwiązania wymaga przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących definiowania okresu naliczania odsetek i momentu płatności.

- Bieżące konsultacje publiczne nie będą uwzględniać tego elementu, ale z pewnością wskażą na podstawowe elementy kształtowania się indeksów dla stóp terminowych opartych o koncepcję procentu składanego - podkreśla Aleksandra Bluj. Dodaje, że konsultacjom będzie towarzyszyła publikacja wyjściowych wersji indeksów w bazowej parametryzacji.

- Utrzymujemy bazowe założenia harmonogramu zakładające, że alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej będzie gotowy do stosowania w drugiej połowie 2022 r. – podsumowuje wiceprezes GPW Benchmark.

Finanse
Struktury na tapecie
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Finanse
Student wydaje dwa razy więcej niż pięć lat temu
Finanse
Dalsze spadki są możliwe
Finanse
Druga edycja badania zyskowności IKE
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Finanse
Dwa nowe indeksy
Finanse
Aforti nadal bez raportu