Ciech Cargo, firma logistyczna należąca do grupy Ciech, zorganizowała pierwsze przewozy kolejowe paliw płynnych na zlecenie spółki Olavion. Przewozy oleju napędowego zostały właśnie wykonane z Gdyni do Zawadówki (pow. chełmski) i Stawian (koło Gniezna).

Ciech przekonuje, że rozpoczęcie tego typu działalności to element dywersyfikacji portfela zleceń m.in. w związku ze spodziewanym spadkiem przewozów węgla. Jest także elementem strategii Ciechu Cargo dotyczącej zwiększenia skali usług transportowych wykonywanych na rzecz podmiotów spoza chemicznej grupy.