Grupa kapitałowa Azoty wypracowała w I kwartale 6,83 mld zł przychodów i 1,34 mld zł zysku EBITDA - wynika z wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. To w ujęciu rok do roku wzrosty aż o 103,1 proc. i 229,6 proc.

Szczególnie duży zarobek koncern osiągnął w biznesie agro. To konsekwencja zwyżki cen nawozów sztucznych, której z kolei dokonano w następstwie wysokich cen surowców, w tym zwłaszcza gazu ziemnego. Azoty tłumaczą, że zarówno na ceny surowców, jak i produktów, wpłynęła sytuacja gospodarcza Europy po agresji Rosji na Ukrainę, która doprowadziła na globalnym rynku do zachwiania równowagi popytowo-podażowej. Polski koncern zanotował duży zarobek na nawozach pomimo spadku wolumenu ich produkcji, co w dużym stopniu było spowodowane awarią kotłów energetycznych w zależnych Policach. Biznes agro mógł wykazać ponadprzeciętne zyski również z powodu ograniczeń importowych na nawozy produkowane w Rosji, a także przerw w ich produkcji u europejskich konkurentów.

Drugim najbardziej zyskownym biznesem w Azotach była chemia. Również tu odnotowano zarówno wzrost cen produktów jak i surowców. Najmocniej drożały: NOXy, melamina, mocznik i siarka. W przypadku ostatniego z tych produktów, wzrosty cen wynikały z wysokiego kursu ropy naftowej oraz problemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach realizowanych przez porty znajdujące się nad Morzem Czarnym. O wysokich cenach melaminy i NOXy zdecydował z kolei drogi gaz. Wreszcie drogi mocznik na cele techniczne to następstwo występujących na rynku obaw o zakłócenia jego dostaw w wyniku trwającej ma Wschodzie wojny. Azoty również tu poprawiły mocno zyski mimo spadku wolumenów sprzedaży w niemal wszystkich grupach asortymentowych.

O bardzo dobrych wynikach w trzecim kluczowym dla Azotów biznesie zdecydowały z kolei rosnące ceny surowców produkcyjnych (benzen, fenol) oraz wytwarzanych tworzyw sztucznych. Koncern zwiększył w tym obszarze wolumen sprzedaży kluczowego produktu, czyli poliamidu naturalnego. Popyt na niego był wysoki za wyjątkiem zgłaszanego przez sektor motoryzacyjny.