Rok temu Rada Ministrów przyjęła Długoterminową strategię renowacji budynków (DSRB), która określa niezbędne działania mające doprowadzić do osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków w Polsce do 2050 r. To z kolei ma pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a także na generowanie nowych miejsc pracy związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji obiektów budowlanych. O ogromnej wadze DSRB świadczy też to, że renowacja budynków ma być jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych naszego kraju w najbliższych 28 latach. Podobnie jak w innych państwach UE polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. W tym kontekście istnieje pilna potrzeba wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza, przy jednoczesnym zapewnieniu poprawy wartości użytkowej budynków.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że nad Wisłą znajduje się 14,2 mln budynków, z czego do 2050 r. termomodernizacji ma być poddanych 7,5 mln. Tempo prowadzonych prac będzie zróżnicowane. W latach 2020–2030 zaplanowano termomodernizację 236 tys. budynków rocznie, w latach 2030–2040 – 271 tys., a w latach 2040–2050 – 244 tys. Istotną rolę w tym procesie mogą i chcą odegrać również giełdowe spółki.

Ślad węglowy

Selena FM, globalny producent chemii budowlanej, już od dłuższego czasu oferuje na rynku szeroką gamę produktów przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Produkuje i oferuje nie tylko innowacyjne rozwiązania do poprawy izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, oparte na technologiach pianoklejów, ale też inne systemy podnoszące efektywność energetyczną budynków. – Należy do nich system COOL-R, obniżający temperaturę na powierzchni dachu, co eliminuje nadmierne przegrzewanie się połaci dachowej, a więc zmniejsza zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i chłodzenia budynku. Kolejnym systemem jest kompletny dach energetyczny – na bazie powłoki COOL-R, z panelami fotowoltaicznymi, obniżający zapotrzebowanie na energię końcową z paliw kopalnych – wymienia Jacek Michalak, prezes Selena FM. Grupa posiada też produkty do szczelnego montażu okien i innowacyjne systemy dociepleń. Duży nacisk kładzie na szkolenia i certyfikację wykonawców, tak aby jakość wykonywanych prac termomodernizacyjnych była jak najwyższa.

Zarząd zapowiada, że zarówno w tym roku, jak i w kolejnych latach grupa będzie inwestować w nowe rozwiązania z zakresu termomodernizacji. – Do tej pory wszelkie działania branży koncentrowały się głównie na redukcji operacyjnego śladu węglowego, czyli emisji CO2 spowodowanej użytkowaniem budynków – ogrzewaniem, chłodzeniem, grzaniem wody użytkowej, korzystaniem z urządzeń i instalacji. Wraz z rozwojem technologii pozwalających na zmniejszanie energochłonności budynków w trakcie ich eksploatacji rosnąć będzie znaczenie wbudowanego śladu węglowego (emisje spowodowane zużyciem energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie – red.), który obecnie jest często marginalizowany – twierdzi Michalak. Informuje, że dynamika sprzedaży poszczególnych produktów służących termomodernizacji jest uwarunkowana geograficznie, na co istotny wpływ mają programy wspierające działania z tego zakresu. Na poziomie europejskim, rządowym czy lokalnym różnią się one w zależności od danego regionu. Refundacje inwestycji termomodernizacyjnych sięgają od 40 proc. do nawet 110 proc. poniesionych kosztów. – Na płaszczyźnie zarówno rządów poszczególnych krajów, jak i całej Unii Europejskiej działania w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie, w tym termomodernizacji, są obecnie szczególnie podkreślane i będą dotowane. Biorąc to pod uwagę, rynek termomodernizacji jest dla nas obiecujący i powinien rosnąć – uważa prezes Selena FM.

Rosnący rynek

Liczne rozwiązania, dzięki którym można bardziej efektywnie zarządzać mediami, oferuje grupa Ferro, jeden z największych w regionie sprzedawców armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła. – Temat oszczędności zasobów stale zyskuje na istotności – z jednej strony z powodu coraz wyższej świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony zasobów naturalnych, a z drugiej z uwagi na rosnące koszty. Zastosowanie nowoczesnych źródeł ciepła, jakie posiadamy w ofercie grupy – kotłów gazowych, pomp ciepła oraz elementów instalacji – w znacznym stopniu odpowiada na powyższe potrzeby i jesteśmy przekonani, że ta część oferty ma duży potencjał dalszego rozwoju – mówi Wojciech Gątkiewicz, prezes Ferro. Z tego też powodu grupa zwiększa posiadane zdolności wytwórcze w wybranych asortymentach. Jednocześnie stara się edukować nabywców, aby rozwiązanie, na które się zdecydują, całkowicie spełniło ich oczekiwania. Oferuje im także doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z funkcjonujących programów dopłat do przeprowadzanych inwestycji.

– Bez wątpienia, niezależnie od lokalnych zawirowań gospodarczych, rynek proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań dla domu w CEE (Europa Środkowa i Wschodnia – red.) będzie rósł – jest to dla nas jeden ze strategicznych kierunków rozwoju biznesu. Dzięki posiadanej platformie inżynieryjnej i produkcyjnej opracowujemy także nowe urządzenia oraz ich funkcjonalności przeznaczone dla naszej strefy klimatycznej, dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić ich jeszcze lepszą wydajność – zapewnia Gątkiewicz. Dodaje, że grupa będzie sukcesywnie poszerzać ofertę o kolejne produkty i systemy wpisujące się w te trendy, wychodząc też na wybrane rynki zagraniczne.

Produktów wprost związanych z termomodernizacją budynków nie ma w swojej ofercie Decora. Posiadane przez nią rozwiązania podłogowe mogą być jednak uzupełnieniem takich projektów. – W szczególności mam na myśli systemy umożliwiające efektywne wykorzystanie ogrzewania podłogowego. Jako producent paneli winylowych z rdzeniem mineralnym mamy w swojej ofercie bardzo szerokie portfolio produktów o bardzo niskich wskaźnikach oporu cieplnego, co wydatnie podnosi efektywność systemów ogrzewania podłogowego – twierdzi Artur Tomikowski, dyrektor marketingu Decory. Dodaje, że w Polsce, już od kilku lat, panele winylowe to najszybciej rosnąca kategoria pokryć podłogowych. W 2021 r. popyt na nie wzrósł o 40 proc. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest rosnąca popularność niskotemperaturowych źródeł ciepła, a co za tym idzie – systemów ogrzewania podłogowego.

Konieczne wsparcie

Postępująca termomodernizacja może też przynieść wymierne profity grupie Compremum, a konkretnie jej zależnej Fabryce Slonawy. Podmiot ten produkuje i oferuje okna drewniane, aluminiowe i drewniano-aluminiowe, systemy tarasowe oraz drzwi. Zapewnia, że wytwarza je w oparciu o surowce i komponenty pozyskiwane z poszanowaniem zasad ekologii. Co więcej, duży nacisk kładzie na tworzenie produktów, które poprzez wysoką izolacyjność termiczną gwarantują minimalizację zużycia energii cieplnej, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Pośrednim beneficjentem inwestycji termomodernizacyjnych powinno być MFO. Spółka przypomina, że jest największym producentem wzmocnień stalowych do stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce i znaczącym dostawcą w Europie. W efekcie wzrost popytu na energooszczędne okna i drzwi to także zwyżka zapotrzebowania na jej wyroby. – Kolejnymi narzędziami podnoszenia efektywności energetycznej objętych wsparciem krajowych programów termomodernizacyjnych są instalacje urządzeń odzyskiwania ciepła wraz z systemem wentylacji oraz instalacje paneli fotowoltaicznych. Produkujemy profile stalowe wykorzystywane zarówno przy instalacji systemów wentylacyjnych, jak i stosowane do budowy konstrukcji podtrzymujących panele PV – mówi Jakub Czerwiński, członek zarządu MFO. Również w tym obszarze widzi szanse na dalszy wzrost sprzedaży.

Jego zdaniem programy wspierające termomodernizację mogą być znaczącym impulsem dla całej gospodarki. Wszystko zależy jednak od tego, jaki będzie przewidziany poziom wsparcia i czy będzie to wystarczająca zachęta do podejmowania inwestycji przez ubożejące społeczeństwo. – W innych krajach UE takie programy już funkcjonują, a dofinansowania do inwestycji są na tak wysokim poziomie, że spełnienie zakładanych wskaźników nie będzie zagrożone. We Włoszech dopłaty do wymiany okien to nawet do 120 proc. poniesionych kosztów – twierdzi Czerwiński. Efekty takiej polityki spółka już widzi po wzroście swojej sprzedaży we Włoszech i Hiszpanii.

Do poprawy efektywności energetycznej budynków przyczyniają się również wyroby Izolacji Jarocin. Chodzi m.in. o papy asfaltowe, bitumiczne membrany dachowe, masy asfaltowe, kity i szpachle budowlane oraz płyty warstwowe termoizolacyjne. Ponadto spółka ma w swojej ofercie całe systemy izolacyjne do fundamentów, na dachy nowe i przeznaczone do remontu oraz na tzw. zielone dachy. W związku z tym, że to zdecydowanie najbardziej rozbudowana grupa asortymentowa Izolacji Jarocin, toteż postępujący w Polsce proces termomodernizacji budynków może mieć duży wpływ na jej przyszłe wyniki.