Deweloper biurowy przyjął nowy program publicznych emisji obligacji o wartości do 150 mln zł, przy czym możliwe będą emisje w euro. Cavatina w związku z tym złoży prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Obligacje mają być zabezpieczone poręczeniem.

Ważność poprzedniego prospektu wygasła 10 stycznia. Spółka w ramach tego programu, o wartości do 200 mln zł, uplasowała emisje o wartości: 41 mln w lutym, 40 mln zł w czerwcu, 20 mln zł w lipcu (przy wszystkich były redukcje zapisów) oraz prawie 17 mln zł w październiku (przy oferowanej puli 20 mln zł). We wszystkich przypadkach Cavatina oferowała trzyipółetni okres do wykupu oraz kupon WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, czyli obecnie 12,99 proc. w skali roku przy 16,6 proc. inflacji w grudniu.