Notowana na Catalyst, budująca w Warszawie i Krakowie spółka, w 2021 r. wypracowała 91 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody wzrosły o 13,5 proc., do 515 mln zł, a marża brutto ze sprzedaży z 32,4 do 35,4 proc., co oznacza drugą lokatę w rankingu deweloperów z rynku kapitałowego. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 24 proc., do 183 mln zł.

Na Catalyst w obrocie jest siedem serii obligacji Victorii o wartości 246 mln zł, z czego 36 mln zł zapada w tym roku. Część papierów ma już kupony rzędu ponad 12 proc. w skali roku. Zarząd zapewnił w raporcie rocznym, że nie ma zagrożenia utraty zdolności wywiązywania się z zobowiązań.

– Choć sytuacja na rynku jest trudna, zakładamy, że po słabym I kwartale w kolejnych będziemy obserwować odbicie sprzedaży. Mniejszą aktywność klientów indywidualnych kompensują fundusze PRS, stabilizując wolumeny i ceny. W obecnej sytuacji lepiej radzą sobie deweloperzy więksi, z zapleczem finansowym, do których zalicza się Victoria – skomentował wiceprezes Waldemar Wasiluk.

W I kwartale br. firma sprzedała 311 lokali, 0 1,6 proc. mniej kwartał do kwartału, w tym 55 funduszowi.