REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

GetBack: czas na przegląd opcji

Historią z firmą windykacyjną GetBack kręci się w najlepsze. Firma podała nową wartość portfeli, a także ogłosiła, że rozpoczyna przegląd opcji strategicznych.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Wartość krajowych portfeli na koniec czerwca wynosi 1,27 mld zł, podczas gdy na koniec 2017 r. było to 1,66 mld zł. Niezdyskontowana suma oczekiwanych przyszłych spłat z własnych krajowych portfeli wierzytelności wynosi 2,16 mld zł.

Skąd zmiana wartości portfela? Firma podała, że wynika to głównie z uwzględnienia zmian regulacyjnych dotyczących przedawnienia, weryfikacji wartości portfeli prezentowanych uprzednio w cenie nabycia oraz wydłużenia horyzontu czasowego odzyskania przez GetBack pełnej sprawności operacyjnej.

Na tym jednak informacje z GetBacku się nie kończą. Firma poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Jak podkreślono "działanie to nakierowane jest na wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji najbardziej pilnego i ważnego aktualnie celu, którym jest uzdrowienie sytuacji spółki, istotna jej poprawa, ochrona wierzycieli i interesariuszy firmy i grupy kapitałowej". GetBack pod uwagę bierze różne scenariusze w tym m.in. "opcję konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy, opcję podwyższenia kapitału zakładowego, opcję sprzedaży poszczególnych aktywów, opcje sprzedaży poszczególnych klas aktywów, pozyskanie znaczącego inwestora". Decyzja, która z tych dróg będzie realizowana jeszcze nie zapadła.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA