Firmy

Prawo: Uwaga na transakcje z samym sobą

Część inwestorów pod koniec roku realizuje straty na inwestycjach, żeby zmniejszyć podatek giełdowy. Sprzedają akcje, które potem mogą odkupić po niższej cenie.

Przykład naszego czytelnika pokazuje, że może to narazić ich na podejrzenie manipulacji. Zwłaszcza jeśli transakcje dotyczą niepłynnych firm. Nasz czytelnik został oskarżony o manipulację, gdyż w dokonanej przez siebie transakcji był sprzedającym i kupującym, a za jej sprawą wygenerował kilkanaście procent dziennego obrotu. Śledczy uznali, że „wprowadził w błąd pozostałych inwestorów co do rzeczywistego popytu i podaży". Wzrost obrotów może bowiem zostać uznany za sygnał, że w danej spółce zaczyna się coś dziać, a tym samym zachęcać do transakcji na jej akcjach.

26,7 tys. zł warta była transakcja, w wyniku której naszego czytelnika oskarżono o manipulację

Wśród czynników branych pod uwagę przy ustalaniu, czy mogło dojść do manipulacji, są m.in. udział analizowanych transakcji w dziennym obrocie oraz czy dane transakcje wpływają na stan posiadania instrumentu finansowego. – Aby uniknąć posądzenia o manipulację, należy bezwzględnie unikać zawierania transakcji z samym sobą, w szczególności jeżeli miałyby one istotnie wpływać na obraz rynku dla danego instrumentu – podkreśla Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Radosław Kwaśnicki z kancelarii RKKW informuje, że od strony formalnej transakcje z samym sobą są możliwe, gdyż można praktycznie w tej samej chwili wystawić zlecenie sprzedaży i kupna. – Najprostszym sposobem na ryzyko „działania z samym sobą" jest dokonanie transakcji poza rynkiem. Akcje są niekiedy wnoszone do podmiotu zarejestrowanego np. na Cyprze, a potem odkupywane od tej firmy. Taka transakcja formalnie zostałaby dokonana z odrębnym podmiotem, mimo że mógłby on być powiązany z danym inwestorem – mówi. – Nie jest to jednak rozwiązanie powszechnie stosowane, zwłaszcza przez drobnych inwestorów. Może budzić też wątpliwości natury prawnej – dodaje. Podkreśla, że informowanie, że transakcje z samym sobą zawarto w celu optymalizacji podatkowej może narażać inwestorów na zarzuty skarbowe, gdyż urząd skarbowy może uznać je za dokonane w celu obejścia prawa podatkowego, co może implikować ryzyka podatkowe.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.