Rekomendacje

Najnowsze rekomendacje: kupuj GPW, sprzedaj PKN Orlen

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

"Trzymaj" British Automotive Holding

DM BOŚ obniżył rekomendację dla spółki British Automotive Holding do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa została utrzymana na poziomie 10,3 zł.

"Kupuj" GPW

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową jednej akcji GPW do 57,7 zł z 44,2 zł wcześniej, podtrzymując jednocześnie rekomendację "kupuj". Raport sporządzono przy kursie 47,15 zł. Analitycy wskazali, że obecnie GPW jest najtańszym operatorem giełdowym w UE. "Naszym zdaniem dotychczas negatywnie na sentyment inwestycyjny mogła wpływać potencjalna perspektywa erozji EBITDA w 2018 rok (w obecnej strukturze grupy). W modelu faktycznie liczymy się ze spadkiem EBITDA w 2018 roku o ok. 10 proc. rok do roku, jest to jednak zachowawcze podejście" - napisano w raporcie. Jak dodano, DM BDM w kolejnych latach spodziewa się powrotu wzrostu wyników. W raporcie wskazano, że przy obecnym kursie GPW jest handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata 2018-2019 na poziomie odpowiednio 9,0x i 8,0x. Jednocześnie w tych latach zakładana przez analityków rentowność dywidendy wynosi 5 proc. "W modelu nie uwzględniamy potencjalnej pełnej konsolidacji wybranych podmiotów, które dziś są ujmowane w rezultatach jako jednostki stowarzyszone (m.in. GPW podała, że razem z KDPW podpisała list intencyjny dotyczący nieruchomości Centrum Giełdowe; czekamy też na dalsze inicjatywy konsolidacyjne). Wydaje nam się, że potencjalne ruchy w strukturze grupy GPW mogą mieć odczuwalny pozytywny wpływ na przyszłe projekcje EBITDA (czego nie uwzględniamy w bieżącej wycenie)" - napisano w raporcie. "Jak już wspominaliśmy, w wersji bazowej, przygotowujemy się na erozję EBITDA grupy w 2018 roku o ok. 10 proc. w porównaniu z 2017 rokiem (efekt spadku przychodów na rynku towarowym oraz wzrosty wybranych pozycji kosztowych; wszystkie odczyty kwartalne w 2018 roku mogą wykazać erozję EBITDA w relacji rok do roku). W średnim terminie nasze podejście jest pozytywne i zakładamy dalszą budowę wartości" - dodano. Analitycy liczą, że w 2018 roku przedstawione zostaną szczegóły strategii rozwoju krajowego rynku kapitałowego i spodziewają się istotnych zmian regulacyjnych oraz instytucjonalnych, które - jak wskazują - będą kształtować krajowy rynek kapitałowy w perspektywie kolejnych lat. "Publikacja tej strategii wg nas może być jednym z ważniejszych wydarzeń w 2018 roku dla samej grupy GPW" - poinformowali analitycy DM BDM.

"Sprzedaj" Kruk

Analitycy Trigon DM obniżyli rekomendację dla Kruka do "sprzedaj" z "kupuj", zaś cenę docelową do 215 zł z 311 zł. Trigon DM podał, że w związku publikacją danych operacyjnych przez spółkę, w tym oczekiwanego wyniku netto, dokonał aktualizacji głównych założeń dotyczących tempa ekspansji i rentowności inwestycji na rynkach Zachodniej Europy, w szczególności we Włoszech. "(...) ograniczając zarówno skalę inwestycji na rynkach WE, jak również ich rentowność obniżamy nasze zalecenie inwestycyjne do „sprzedaj". W dalszym ciągu wierzymy, że Włochy będą istotnym obszarem działalności KRU z racji poziomu NPL na tym rynku oraz wdrażanych przez sektor bankowy zaleceń ECB. Głębsza weryfikacja przyjętych założeń w obszarze krzywych odzysków oraz kosztów operacyjnych będzie naszym zdaniem możliwa w okresie 3-4 kwartałów. Ten okres uważamy za minimalny do osiągnięcia optymalnej efektywności operacyjnej w młodej lokalnej strukturze" - napisano w raporcie. Analitycy oceniają, że w czwartym kwartale 2017 r. inwestycje spółki były o 5 proc. poniżej oczekiwań, natomiast saldo aktualizacji portfeli w tym okresie szacują na poziomie -10 mln zł. Dodatnie rewaluacje były w Polsce i Rumunii łącznie na około 40 mln zł, a negatywne przede wszystkim we Włoszech (ok. 50 mln zł).

"Trzymaj" Inter Cars

Analitycy DM BOŚ obniżyli rekomendację dla Inter Carsu do "trzymaj" z "kupuj", podtrzymując cenę docelową akcji spółki na poziomie 314 zł. Do spółek, które w nadchodzącym miesiącu mogą zachować się lepiej od rynku DM BOŚ dodał Alior Bank i BZ WBK, natomiast usunął akcje spółek Inter Cars i Lotos. Na listę podmiotów mogących zachować się gorzej od rynku wprowadził z kolei dwa nowe podmioty: Azoty i PKN Orlen, natomiast wycofał akcje Polnordu. DM BOŚ zaprzestał wydawania rekomendacji dla Synthosu biorąc pod uwagę przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych i ewentualne wycofanie spółki z GPW.

„Sprzedaj" PKN Orlen, "kupuj" Lotos

Analitycy DM BOŚ obniżyli rekomendację dla Orlenu do "sprzedaj" z "trzymaj" obniżając cenę docelową do 100 zł z 109,4 zł. Analitycy podtrzymali rekomendację "kupuj" akcje Lotosu obniżając jednocześnie cenę docelową do 80 zł na akcję z 84,5 zł. aport wydano przy kursie Orlenu 106,05 zł i Lotosu 56,16 zł. "Naszym zdaniem akcje Lotosu mogą stanowić bardziej interesującą inwestycję niż walory PKN Orlen(...). Wobec wymienionych spółek zalecamy strategię skracania pozycji na PKN Orlen w I połowie roku (w związku z oczekiwanym silnym spadkiem rentowności rok do roku w nadchodzących kwartałach) i przeważania walorów Lotosu w portfelu w II połowie roku (pod planowane uruchomienie instalacji opóźnionego koksowania)" - napisano w uzasadnieniu raportu. Analitycy prognozują, że 2018 r. średnia cena ropy typu Brent wyniesie 65 dolarów za baryłkę. "Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do zachowania cen ropy w 2018 roku. W naszym podstawowym scenariuszu zakładamy średnią cenę ropy Brent na poziomie 65 USD/bbl, jednak nie zaskoczy nas wyższy poziom. Produkcja ropy w Stanach osiągnęła rekordowo wysoki poziom, niemniej nadal jest widoczny spadek zapasów. Uważamy, że niewykluczony dalszy spadek zapasów surowca w Stanach w połączeniu z oczekiwaną kontynuacją polityki cięć produkcji przez OPEC to przesłanki wystarczające, by spodziewać się korzystnego zachowania cen ropy" - napisano w raporcie. Analitycy oczekują, że Lotos będzie publikował relatywnie lepsze wyniki finansowe od Orlenu. "Głównym argumentem na korzyść Lotosu jest planowana inwestycja EFRA, który w naszej ocenie może okazać się punktem zwrotnym dla spółki. EFRA powinna zneutralizować oczekiwane negatywne efekty normalizacji marż rafineryjnych i umożliwić stopniową poprawę EBITDA wg LIFO do ponad 3 mld zł w 2019 roku. Odmiennie wyglądają oczekiwania dynamiki zysków dla PKN Orlen, gdzie brak podobnych projektów może doprowadzić do obniżenia EBITDA wg LIFO do 8,0 mld-8,5 mld zł przy założeniu takich samych warunków rafineryjnych" - napisano w raporcie. "Z dużym optymizmem podchodzimy do efektów modernizacji rafinerii w Lotosie. Na podstawie założeń zawartych w prospekcie emisyjnym Lotosu i naszych oczekiwań makroekonomicznych uważamy, że projekt EFRA prawdopodobnie wygeneruje dodatkowe 600 mln zł rocznie (2,3 USD/bbl) poczynając od IV kw. 2018 roku" - dodano.

"Kupuj" Alior Bank

VTB Capital podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "trzymaj" podnosząc cenę docelową do 110 zł z 70 zł.

"Kupuj" Orange Polska

Analitycy DM BDM podwyższyli cenę docelową akcji Orange Polska do 7,51 zł z 6,14 zł, utrzymując rekomendację "kupuj". Raport przygotowano przy kursie 6,02 zł. "Zauważamy, że stopniowo zanika efekt wcześniejszego wyjątkowego pesymizmu wokół walorów spółki. W średnim terminie liczymy, że konsekwentne egzekwowanie przez władze Orange wyznaczonych celów strategicznych będzie wpływać na dalszą odbudowę wartości spółki" - napisano w raporcie. Autorzy raportu prognozują, że w 2018 roku spółka będzie stopniowo w stanie zatrzymać erozję przychodów, co powinno skutkować także "symbolicznym" wzrostem EBITDA do 3,034 mld zł, wobec 3 mld zł skorygowanego zysku prognozowanego przez brokera na 2017 rok. Analitycy spodziewają się, że EBITDA grupy w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio 3,132 mld zł oraz 3,258 mld zł. "Na kolejne dwa lata (2019-2020) w modelu staramy się uwzględnić implementację przedstawionej strategii średnioterminowej (choć nasze założenia na tle celów strategicznych mogą być zachowawcze w wybranych obszarach). Wg nas potencjalny sukces transformacji dotychczasowych umów na ofertę konwergentną będzie jednym z warunków powrotu EBITDA na trwałą ścieżkę wzrostu" - napisano. Zdaniem analityków, najbliższy strumień dywidend z Orange Polska pojawi się z zysku za 2020 rok. "Jednocześnie jednak dostrzegamy, że nasze oczekiwania zawarte w prognozach, jak i parametry opublikowanej strategii spółki mogą sugerować, że kształt EBITDA oraz przyszła struktura bilansu mogą już wcześniej wskazywać na trwałą odbudowę możliwości dzielenia się zyskami z akcjonariuszami mniejszościowymi" - dodano w raporcie.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły