Parkiet TV

Jak klienci oceniają banki?

Grzegorz Sygnowski, kierownik projektów w ARC Rynek i Opinia będzie gościem Dariusza Wieczorka w czwartkowym programie „Prosto z Parkietu”, który startuje o godz. 12.00.

Dariusz Wieczorek, dziennikarz Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet

Foto: parkiet.com

ARC Rynek i Opinia jest niezależnym polskim instytutem badawczym realizującym badania rynku od 1992 r. Firma właśnie zakończyła badanie  „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków”.  Na podstawie wyników tego badania przyznaje tytuł „Bank doceniony przez klientów”.

Z Grzegorzem Sygnowskim porozmawiamy m.in. o celu tego badania. Jakie aspekty są brane pod uwagę przy ocenie banków? Co miało największy wpływ na zmianę lidera rankingu głównego? Który bank stracił, a który zyskał najwięcej? Jak Polacy oceniają wysokość opłat i prowizji w bankach?  Porozmawiamy też o rankingu punktów styku, który powstał na bazie oceny oddziału, infolinii, bankowości internetowej i mobilnej oraz strony internetowej banku.


Wideo komentarz